Samen maken we gezond gewoon

Terwijl we nog midden in de coronapandemie zitten, dreigt een nieuwe pandemie: overgewicht. Er is nu actie nodig om te voorkomen dat we straks met een nog groter probleem zitten.  

JOGG wil een maatschappij, waarin gezond leven het uitgangspunt is. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder. Dit noemen wij de leefstijltransitie.   

De leefstijltransitie gaat verder dan preventie. En vraagt actie van iedereen. Ook van jou.

Ontdek hoe we samen de leefstijltransitie mogelijk kunnen maken

1.
Power to the kantinemedewerker

Werk aan een samenleving waarin het overal waar kinderen en jongeren komen, makkelijk is om gezonde keuzes te maken.

Lees meer

De kans op een gezonde toekomst is een stuk groter in een maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond kunnen leven’ is. In een samenleving die niet uitsluitend de verantwoordelijkheid bij het individu legt, maar collectief een gezonde leefstijl stimuleert. Een samenleving waarin kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Waar de kantinemedewerker gezond eten en drinken kan aanbieden op school, in het wijkcentrum of de dierentuin. Waar het fruit en water op de bar staan bij de sportclub. Waar je de mogelijkheid hebt om lekker buiten te spelen en te bewegen in de buurt. Kortom: een samenleving waarin het overal waar kinderen en jongeren komen, makkelijk is om gezonde keuzes te maken.

Samen maken we gezond gewoon.

2.
Power to the buurtsportcoach

Maak het voor lokale professionals mogelijk om structureel een gezondere omgeving waar te maken.

Lees meer

Een lokale aanpak is van cruciaal belang om een gezonde omgeving in de praktijk vorm te geven. Neem de buurtsportcoach, die lokaal mensen kan helpen om te beginnen met sporten en bewegen. Zodat bewegen toegankelijker wordt en daarmee bovendien de sociale cohesie in de wijk wordt bevorderd. Om een structurele verandering voor elkaar te krijgen hebben gemeenten echter wel voldoende geld, slagkracht en in sommige gevallen wet- en regelgeving nodig vanuit de landelijke overheid. Maak het voor lokale professionals dus ook vanuit landelijk beleid mogelijk om structureel een gezondere omgeving waar te maken.

Samen maken we gezond gewoon.

3.
Power to the jongerenwerker

Zet de leefstijltransitie ook op de beleidsagenda van andere domeinen dan die van de zorg.

Lees meer

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten de gezondheidssector. Denk aan de vaardigheden die je hebt geleerd, de wijk waarin je opgroeit, de mensen waarmee je samenleeft of je financiële situatie. Om en structurele verandering teweeg te brengen is daarom een domein overstijgende aanpak van belang. Zo kan een lokale professional als de jongerenwerker, structureel ondersteuning bieden bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken van een ongezonde leefstijl. Zet de leefstijltransitie dus ook op de beleidsagenda van domeinen als Onderwijs, Werkgelegenheid en Sociale zaken.

Samen maken we gezond gewoon.

Wil je meer weten over de leefstijltransitie? Neem contact op met Carla of Marieke
Carla de Wit – de Jager Adviseur communicatie & public affairs
Marieke Willemsen Senior communicatieadviseur