Samen maken we gezond gewoon.

Wij bouwen aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Over JOGG

Samen maken we gezond gewoon.

Wij bouwen aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Over JOGG

De JOGG-aanpak: lokaal & integraal

Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder.

JOGG-aanpak
Kind naar Gezonder Gewicht

Ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas

kindnaargezondergewicht.nl
Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen zetten bedrijven zich in om het aanbod van eten en drinken op scholen gezonder te maken.

bekijk het akkoord

Wist je dat we samen met ons Werknet de plekken waar kinderen en jongeren veel komen gezonder maken? We richten ons op de verschillende leefomgevingen rondom het kind.