Expertise

Wederzijds delen van kennis, vaardigheden en goede voorbeelden is de basis van onze lerende methode.

Door het delen van kennis en vaardigheden en JOGG-gemeenten te helpen deze te implementeren, brengen we de gezondere omgeving een stap dichterbij.


Advies en begeleiding

JOGG biedt ondersteuning op maat.

Een JOGG-gemeente krijgt advies en begeleiding om de kennis en vaardigheden van JOGG en het JOGG-werknet toe te passen. Deze ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoefte van de gemeente.

Elke JOGG-gemeente krijgt één aanspreekpunt, de Adviseur JOGG-aanpak, die ondersteunt bij de implementatie van de lokale aanpak. Samen wordt er bepaald wat en wie er nodig zijn om de gezonde omgeving in de gemeente te realiseren.


Kennis en vaardigheden delen

JOGG heeft veel expertise over het bouwen van een werknet en het gezonder maken van de omgeving.

Het delen van kennis, vaardigheden en goede voorbeelden vormt de basis van onze lerende methode. Daarbij is belangrijk dat niet alleen onze eigen expertise, maar ook de expertise vanuit het JOGG-werknet wordt gedeeld. Leren van elkaars ervaringen, successen en fouten is de beste manier om samen verder te komen.

JOGG faciliteert dit door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten, zoals JOGG NL Vitaal en de JOGG-meetup. JOGG-gemeenten krijgen toegang tot tools en materialen via ons online platform (Mijn JOGG).


Tools en materialen

Het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden.

Er zijn verschillende tools en materialen beschikbaar die het makkelijker maken om de JOGG-aanpak in de praktijk te brengen. Voor JOGG-gemeenten zijn deze tools te vinden via Mijn JOGG.


"Om de omgeving steeds gezonder te maken, moet je goed onderzoeken hoe en in welke omgeving kinderen groot worden, spelen en naar school gaan." Tommy Visscher
Manager Education and Research bij Hanze Hogeschool Groningen

Kennis en vaardigheden uitbreiden

Voor JOGG is het belangrijk dat er ook met een wetenschappelijke blik wordt gekeken naar de JOGG-aanpak. In de periode 2019-2023 wordt er daarom praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk multidisciplinair consortium.

Er wordt onderzocht wat de werkzame elementen voor de praktijk zijn van de lokale JOGG-aanpak op de integrale werkwijze, omgeving, leefstijl en gewicht van jongeren in JOGG-gemeenten. Dit zal resulteren in adviezen over hoe het beste ondersteuning kan worden geboden aan JOGG-gemeenten en praktische tools om de JOGG-aanpak te versterken.

Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?