Werknet

“It takes a village to raise a child”. JOGG is de verbinder en het kompas van iedereen die mee wil werken aan een samenleving waarin ieder kind gezond opgroeit. Alle verbonden partijen gaan concreet aan het werk om de omgeving gezonder te maken, daarom spreken we van een ‘werknet’.

JOGG ondersteunt en adviseert bij het creëren van een lokaal werknet. Daarnaast bouwen wij aan een landelijk werknet dat indirect bijdraagt aan lokale ambities. Samen maken we gezond gewoon.


Lokaal

Het lokale werknet van JOGG wordt aangestuurd door het JOGG-team van een JOGG-regisseur en de beleidsmedewerker binnen die gemeente.

Dit team creëert een werknet vanuit de hele gemeenschap: professionals vanuit de kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn, zorg en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator.

De lokale JOGG-aanpak gaat uit van een integrale aanpak op verschillende niveaus. Op beleidsniveau, uitvoerend niveau en op wijkniveau werkt men samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Er wordt daarom samengewerkt door:

Beleidsbepalers

politici, wethouders, beleidsambtenaren, bestuurders en werkgevers

Professionals

leerkrachten, buurtsportcoaches, huisartsen en zorgprofessionals

Volwassenen die het kind omringen

ouders, families en buurtbewoners

JOGG-team

regisseur, beleidsambtenaar en regiocoördinator 


Landelijk

Van gemeenten tot de hele gemeenschap

Naast gemeenten zijn ook maatschappelijke partners, branche- en koepelorganisaties en kennispartners onderdeel van ons werknet. Daarnaast zijn we verbonden met de vele organisaties die het Nationaal Preventieakkoord hebben ondertekend.

Ook het bedrijfsleven is een belangrijke speler in de leefomgeving waarin kinderen opgroeien. Zij hebben een enorme invloed op de keuzes die de jeugd maakt. Bedrijven kunnen, vanuit de kern van het bedrijf, een structurele bijdrage leveren door de leefomgeving of hun producten gezonder te maken.


Gezond

Als werknet doen we zelf waar we voor staan:
practice what you preach.

Het gezonder maken van de omgeving doe je niet alleen, maar samen. Als werknet doen we zelf ook waar we voor staan: practice what you preach. Wanneer je als gemeente of organisatie het goede voorbeeld geeft, zullen anderen volgen.

Daarom besteden we ook op de werkvloer aandacht aan een gezonde leefstijl. Door in te zetten op bewustwording en aandacht voor beweging, gezonde voeding, ontspanning en stress worden werknemers gestimuleerd om gezonder te leven. Met onze Gezonde Werkvloer-aanpak verbeter je de vitaliteit van eigen werknemers en inspireer je anderen in de gemeente dit ook te doen, voor jong en oud.

Door een gezonde werkvloer op te nemen in beleid staan gezondheid en vitaliteit binnen een organisatie structureel op de agenda. Met de Gezonde Werkvloer-scan breng je in kaart hoe gezond jouw werkvloer is.

Natuurlijk helpt JOGG je graag om van jouw werkvloer een Gezonde Werkvloer te maken. Dat doen we met advies en ondersteuning, door het organiseren van inspiratiesessies en door je in contact te brengen met organisaties uit ons werknet die je verder kunnen helpen.

Op het thema voeding bieden we extra ondersteuning. Speciaal voor gemeenten, provincies en bedrijfscateraars die aan de slag gaan met het gezonder maken van eigen bedrijfsrestaurants op basis van de Richtlijn Eetomgevingen en stappen maken richting Overheidsniveau Gezonde Catering. Zij ondertekenen het ambitiedocument Gezond voedingsaanbod in gemeentehuizen. Met een handige checklist kunnen partijen direct zien hoe ze ervoor staan en welke stappen ze kunnen zetten richting een gezonder aanbod. Desgewenst biedt JOGG ondersteuning aan JOGG-gemeente met een adviseur op locatie bij de implementatie van de Richtlijn Eetomgevingen.

Gemeenten

Op de landkaart staan de huidige JOGG-gemeenten. De lijst met namen van alle JOGG-gemeenten vind je hierboven in het menu.

Ook de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn JOGG-gemeenten. Ze worden ook wel aangeduid als Caribisch Nederland.

Partners

De omgeving van jongeren opnieuw vormgeven doen we samen. Daarom werken we samen met een groot aantal betrokken partners.

Een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving krijgen we alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. 

Het bedrijfsleven speelt een grote rol in de leefomgeving waar kinderen opgroeien. Wij werken daarom graag samen met bedrijven om op zowel landelijk als lokaal niveau een structurele bijdrage te leveren aan een gezondere leefomgeving van kinderen en jongeren.

Samen maken we gezond gewoon.

Wil je partner worden? Neem dan contact op via het contactformulier.


“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om verantwoorde, betaalbare en gezonde levensmiddelen voor een brede groep klanten toegankelijk te maken. Samen met JOGG zetten we ons actief in om gezinnen met jonge kinderen te laten kiezen voor gezondere producten.” Nadie Winde
Manager Corporate Responsibility, ALDI Nederland

Ambassadeurs

Onze JOGG-ambassadeurs geven een gezicht aan de missie ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’

Onze JOGG-ambassadeurs geven een gezicht aan de missie ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’ en inspireren het werknet om aan de slag te gaan met leefstijltransitie.

Rachida Kharbouch Gezond hoeft niet moeilijk te zijn Rachida Kharbouch
Najima Kharbouch Happy healthy living is wat telt! Najima Kharbouch
Prof. Dr. Erik Scherder "Bij kinderen die elke dag bewegen, ontwikkelen de hersenen zich beter. Wij investeren dus in hun toekomst door ze te laten bewegen" Prof. Dr. Erik Scherder
Erben Wennemars "Kinderen en jongeren die fit zijn hebben meer energie. Dat gun ik ieder kind" Erben Wennemars
Prins Pieter-Christiaan van Oranje Ieder kind heeft het recht op een gezonde leefomgeving Prins Pieter-Christiaan van Oranje
Herre Zonderland Genoeg groente, beweging en slaap: de kern van een gezonde leefstijl Herre Zonderland
Nicole Beukers Ik gun alle kinderen beweegplezier en hopelijk gaan ze daardoor ook meer sporten Nicole Beukers
Juvat Westendorp Echte schoonheid en rijkdom zitten van binnen. Dus lekker samen buiten spelen en geniet van een gezonde leefstijl Juvat Westendorp
Samira El Idrissi Gezond leven gaat voor mij over sporten, gezonde voeding, grenzen stellen en zelfvertrouwen Samira El Idrissi

Kinderen & Jongeren

Samen met kinderen en jongeren

We vinden het belangrijk om kinderen en jongeren met een diverse achtergrond te betrekken bij onze plannen om hun omgeving gezonder te maken. Daarom werken we samen met Missing Chapter en de Nationale Jeugdraad aan een Raad van Kinderen en een Jongerenraad.

Sharing knowledge to support a healthy childhood

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. De Youth Health Community brengt internationale programma’s van over de wereld samen die werken aan de promotie van een gezond gewicht onder kinderen en jongeren. De Youth Health Community is een initiatief van JOGG.

youthhealthcommunity.com

Evenementen

JOGG zorgt dat het creëren van een gezonde jeugd bij iedereen op de agenda staat. 

Dat doen we door te vertellen welke bergen er worden verzet in de JOGG-gemeenten; welke resultaten er worden behaald, welke lessen er worden geleerd en welke hobbels er nog te nemen zijn.

Persvragen

Wil je een interview aanvragen met onze directeur Marjon Bachra of een van onze ambassadeurs, wil je een reportage maken, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze persvoorlichters.

Marieke Willemsen Senior communicatieadviseur

Wist je dat we onze gemeenten ondersteunen met advies, begeleiding, trainingen, bijeenkomsten, tools en materialen. Als JOGG-gemeente hoef je het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.