Werken bij

Werken bij JOGG betekent werken aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Wij bouwen daarom aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. 

Op deze pagina lees je meer over onze organisatie, vacatures en ervaringen van onze medewerkers.

Diversiteit en inclusie

Naast een diversiteit aan werkzaamheden, hechten wij ook veel waarde aan een diverse en inclusieve werkomgeving. Dit is terug te zien in ons personeelsbestand. Wij waarderen verschillen, omdat we vinden dat ze zorgen voor verschillende invalshoeken en talenten. Wij willen dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en prettig voelt.

Vitaliteit en balans

Niet alleen zet ons team zich dagelijks in om de leefomgeving van jongeren in Nederland gezonder te maken. Ook onze eigen (werk)omgeving proberen we zo gezond mogelijk in te richten; voor zowel onze fysieke én mentale gezondheid, op kantoor en thuis!

JOGG wil een goede balans creëren tussen thuiswerken, op kantoor of elders. Dit betekent flexibiliteit en tegelijkertijd verbinding en betrokkenheid. Wat wij belangrijk vinden? Dat iedereen zich gezond en energiek voelt. Onze inzet op dit thema heeft 2019 geresulteerd in een plek in de top 50 vitaalste werkgevers van Nederland en tot het behalen van het Vignet Vitaal Bedrijf in 2021, daar zijn we trots op!

Vacatures

Flexibiliteit

We hebben een open houding, leveren maatwerk en kunnen meebewegen met onze omgeving. Zonder het doel uit het oog te verliezen. We tonen lef, grijpen kansen en hebben het vermogen om te kunnen veranderen.

Vertrouwen

We stellen ons kwetsbaar op en geven en ontvangen constructieve feedback. Zo maken we elkaar sterker. Alle medewerkers werken professioneel en vanuit de juiste intenties. Onze expertise, daar kun je van op aan.

Verantwoordelijkheid

We zetten ons met veel toewijding in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Iedereen heeft hier een rol in te vervullen en toont eigenaarschap. We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen. We kijken naar elkaar om. Samen maken we gezond gewoon.

Teamwork

Bij JOGG beseffen we dat de klus alleen samen geklaard kan worden. Daarom werken we veel in teamverband en staan we stil bij onze manier van (samen)werken en het effect hiervan op de ander.

Naast hard werken vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor gezelligheid en verbinding met je collega's.

Leren en ontwikkelen 

JOGG staat midden in de maatschappij en wil flexibel en adequaat inspelen op maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Van onze collega's vragen wij dan ook flexibiliteit, professionaliteit, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, en besef van de impact van eigen handelen. Daar tegenover staat dat JOGG (talent)ontwikkeling en educatie stimuleert en faciliteert.

Stages

JOGG faciliteert een lerende, ontwikkelende werkomgeving en is daarom een aantrekkelijke werkgever voor starters en stagiairs. We hebben regelmatig plek voor onderzoekstages en meewerkstages voor HBO- en WO-stagiairs vanuit opleidingen die aansluiten bij wat we bij JOGG doen, onder andere in de richting van voedings-, gezondheids-, communicatie- en gedragswetenschappen. Jouw ontwikkeling staat centraal: samen met jou stellen we een leerplan op. Je wordt gedurende jouw hele stageperiode intensief begeleid door één of meerdere vaste stagebegeleiders. De begeleiding is gericht op de leerdoelen die vanuit de opleiding worden gesteld en jouw persoonlijke ontwikkeldoelen, en er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. Onze stagiairs doen niet alleen praktijkervaring op bij JOGG, maar maken ook kennis met het brede werknet van JOGG. Actuele stagemogelijkheden staan onder Vacatures.

Aan de slag!

Niemand wordt bij JOGG zomaar in het diepe gegooid. Voor nieuwe collega's zorgen we dat alle benodigde facilitaire zaken geregeld zijn en kennismakingsgesprekken zijn ingepland. Ook is er een inwerkprogramma en loop je enige tijd mee met een collega. 


Patty Scholten

Programmamanager Gezonde Omgeving

Lees hier haar blog:Help, ik word verleid. 

Jaap de Graaf

Expert Publiek-Private Samenwerking bij JOGG

Lees hier zijn ervaring: Beelden bijstellen.

Peter Legters

Programmamanager Gezonde Schoolomgeving bij JOGG

Lees hier zijn ervaring:Het is simpel.

Koos Leeuw

Programmamanager Buurt

Lees hier zijn visie:Beweegruimte in de buurt. 


Werken bij JOGG? JOGG is vaak op zoek naar nieuw talent. Op deze pagina vind je de meest recente vacatures.
Ilse Pardoen-Kwint HR-adviseur

Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?