Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 6 oktober 2020

29 oktober: Webinar Kind naar Gezonder Gewicht

Hoe ga je om met gezondheidsproblemen bij de jeugd, waarbij een deel van de oplossing ligt in de samenwerking met het sociaal domein? Laat je informeren over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, gericht op kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin.

Deze aanpak vereist dat lokale professionals uit zowel zorg- als sociaal domein gedurende het gehele traject nauw met elkaar, het kind en gezin samenwerken.

Programma

Tijdens dit webinar, bedoeld voor gemeenten, krijg je uitleg over de aanpak. En vertellen ervaringsdeskundigen hoe zij Kind naar Gezonder Gewicht inzetten om de lokale jeugdgezondheid te verbeteren.

De coalitie Kind naar Gezonder Gewicht en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren deze webinar op 29 oktober, van 11.00-12.30 uur.

Binnen de JOGG-aanpak implementeert JOGG de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in haar gemeenten. Op verzoek van het ministerie van VWS vormt JOGG samen met Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Vrije Universiteit Amsterdam - Care for Obesity (C4O) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een coalitie om de implementatie, borging en doorontwikkeling van Kind naar Gezonder Gewicht te coördineren.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?