Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 11 maart 2021

Drenthe gaat door als JOGG-provincie - “Onze regionale samenwerking heeft al een hoop opgeleverd.”

Steeds meer JOGG-gemeenten zien toegevoegde waarde in het regionaal samenwerken aan het gezonder maken van de leefomgeving. Zo ook in de provincie Drenthe, waar samen wordt gewerkt onder de naam Drenthe gezond. Alle 12 de Drentse gemeenten besloten per 1 januari 2021 de JOGG-overeenkomst te verlengen, en stelden hun doelen vast in een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan ‘Drenthe samen gezond in beweging’. Regiocoördinator Dorien van de Kant is trots op wat er tot nu toe is bereikt door samen de schouders eronder te zetten.

“We hebben er met elkaar voor gezorgd dat preventie en een gezonde omgeving op de agenda staan en belangrijk zijn in Drenthe,” vertelt Dorien. “Met Drenthe gezond staat er een stevig netwerk waar diverse organisaties en gemeenten kennis uitwisselen en samen leren. Meerdere keren per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en workshops te volgen.”

Samen daadkrachtiger 
Ook in de praktijk helpt het netwerk enorm. “JOGG-regisseurs weten elkaar goed te vinden en er worden mooie dingen uitgeprobeerd. Het grootste voordeel van samenwerken is dat je zaken die je als gemeente zelf niet op kunt pakken, provinciaal wel voor elkaar krijgt. Als losse gemeenten zijn we vrij klein en hebben we minder daadkracht.”

100 Gezondere Supers 
Dorien noemt als voorbeeld dat het op lokaal niveau vaak een uitdaging is om structureel de supermarktomgeving gezonder te maken. Vanuit de provinciale samenwerking is daarom de campagne 100 Gezondere Supers uitgerold. “De organisatie Retrospect Boekproducties is samen met de lokale JOGG-regisseurs in gesprek met de supermarkten. Wanneer de supermarkten aan een aantal criteria voldoen, krijgen ze een certificaat. Denk aan een watertappunt in de supermarkt, Gezondere Superschapkaartjes bij Schijf van Vijf producten of een gezonde route voor kinderen. Het certificaat is een jaar geldig. Een volgend certificaat krijgt de supermarkt alleen wanneer er het jaar daarop weer aan de criteria is voldaan. Zo hopen we met dit initiatief een duurzame verandering te bereiken.” 

Inmiddels zijn een stuk of 10 supermarkten actiever bezig met de criteria, en gaan een aantal daarvan binnenkort een certificaat behalen. “Door de uitreiking van het certificaat regionaal te delen, hopen we andere supermarkten te inspireren om ook mee te gaan doen. Het helpt dat supermarkten ook regio-overleggen hebben.”

Verbinding sociaal en medisch domein
Op weg naar een Positief Gezond Drenthe is er in de provincie nog veel winst te behalen binnen het sociale domein. “Denk aan de armoedeproblematiek,” zegt Dorien. “Die vertaalt zich natuurlijk ook in gezondheidsachterstanden. We willen nog effectiever kijken naar achterliggende factoren die invloed hebben op de gezondheid van onze inwoners. Daarvoor is een integrale samenwerking nodig, tussen het medische en het sociale domein. We werken hard aan het verbinden van activiteiten, zodat er effectiever kan worden toegewerkt naar de toekomst.” 

Op naar een Positief Gezond Drenthe 
Drenthe is trots op het feit dat alle 12 de Drentse gemeenten besloten hebben om de JOGG-overeenkomst te verlengen. De gemeenten onderschrijven hiermee het belang om samen met JOGG te blijven werken aan een gezonde omgeving. “Het is bovendien mooi om te zien dat Drentse bestuurders het lef tonen om een beleidsprogramma over preventie op te stellen, ondanks dat de resultaten daarvan waarschijnlijk pas na hun eigen bestuursperiode zichtbaar gaan zijn. Ik denk dat andere regio’s daar nog best wat van kunnen leren.”

De 12 Drentse JOGG-gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?