Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 1 oktober 2020

‘Heel Heemskerk’ op weg naar een gezonde jeugd

De gemeente Heemskerk presenteert haar cijfers van de lokale aanpak. Deze laten een positieve ontwikkeling zien. De inspanningen onder de noemer van Heel Heemskerk, hebben onder andere geleid tot een daling van het BMI bij kinderen uit de gemeente. Dit goede nieuws en andere mooie resultaten hebben ertoe geleid dat Heemskerk (sinds 2014 JOGG-gemeente) ook de komende drie jaar doorgaat met het gezonder maken van de omgeving via de JOGG-aanpak.

De lokale aanpak van Heel Heemskerk richt zich vanaf het begin op de hele gemeente en komt terug in hun boodschap: ‘‘Heel Heemskerk…eet groente en fruit, drinkt water en beweegt’. Hierbij werken publieke en private partijen samen, zoals basisscholen en middelbare scholen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties en de zorg om een gezonde leestijl bij jongeren en hun ouders te bevorderen.

Resultaten

Bij de start als JOGG-gemeente in het schooljaar 2013-14 was het overgewichtspercentage onder kinderen van groep 2, 7 en de tweede klas gemiddeld 16%. De inspanningen van Heel Heemskerk hebben ervoor gezorgd dat dit percentage gedaald is naar 11% . Concreet betekent dit dat er een significante daling is bij kinderen uit groep 2 en 7. Hierover lees je meer in deze factsheet en het einddocument 2014-2020.

Andere concrete resultaten van de afgelopen zes jaar:

  • Drinkwater- en beweegbeleid bij 9 Welzijn kinderopvangcentra en peuterspeelzalen
  • Gezonde School-aanpak bij 8 scholen
  • Samenwerking met 5 private organisaties4 basisscholen werken structureel met The Daily Mile en hebben rond de school belevingsroutes gecreëerd
  • Regionaal Zorgplan voor kinderen met overgewicht bij de eerste- en tweedelijnszorg

Aanpak komende 3 jaar

De komende drie jaar wil de gemeente de JOGG-aanpak graag voortzetten door lokale partijen en inwoners nog meer bij elkaar te brengen, informatie te delen en gezondheid centraal te stellen in verschillende overleggen en initiatieven.

Het belang van blijvende aandacht voor de JOGG-doelen wordt onderschreven door verschillende betrokken JOGG-partners. Onder andere de meerwaarde van de inbedding in het – nog vast te stellen – integrale uitvoeringsprogramma Sociaal domein van de gemeente, wordt als waardevol gezien. Cruciaal daarbij is de verbinding tussen verschillende disciplines, de focus op preventie en een goede borging van de behaalde resultaten.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?