Naar het nieuwsoverzicht
Opinie, 19 april 2021

Leefstijltransitie, nu belangrijker dan ooit!

Coronacrisis: het einde der tijden of een startpunt? Er zijn doemdenkers die geloven dat de coronacrisis het einde der tijden inluidt. De kwetsbaarheid van individu én maatschappij werd immers nog nooit zo scherp blootgelegd. Maar, je kunt de crisis ook zien als een startpunt om álles anders te gaan doen. Dit biedt kansen voor alle transities waar we al langere tijd tegenaan hikken, zoals de energie-, en klimaattransitie. Eén van die transities had tot nu toe geen naam; de ‘leefstijltransitie’.

De omslag van ongezond naar gezond leven. Een gezonde leefstijl maakt ons zowel fysiek als mentaal weerbaarder. 80% van de patiënten met Corona op de Intensive Care had overgewicht en 30% obesitas, een duidelijker signaal dat er iets moet veranderen is er niet. Zeker als je ziet dat naar verwachting 62% van de volwassen Nederlanders in 2040 overgewicht zal hebben. 

Van preventie naar leefstijltransitie 

Preventie van ziekten veroorzaakt door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht staat al langer op de agenda. In 2018 ondertekenden bijvoorbeeld 70 organisaties het Nationaal Preventieakkoord. Een eerste stap, maar met een veel te beperkte blik. Preventie is niet alleen het domein van de zorg. Men redeneert nu te veel vanuit het voorkomen van ziekten, maar het gaat om ‘gezond kunnen leven’. Dat maakt de rest van de maatschappij net zo verantwoordelijk. Dus van preventie naar leefstijltransitie.

De leefstijltransitie staat niet los staat van de andere transities als energie, mobiliteit, voeding, klimaat en circulaire economie. We moeten deze transities duurzaam hoog op de agenda krijgen, én houden. Marjon Bachra
Directeur JOGG

Samen maken we gezond gewoon

Die transitie krijgen we alleen voor elkaar als Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties het bevorderen van een gezonde leefstijl meewegen bij iedere beleidskeuze die zij maken. Zoals gemeenten die in hun subsidiebeleid voorwaarden meenemen over gezond voedingsaanbod bij sportevenementen. Regelgeving die fastfoodketens weert in de buurt van middelbare scholen. De inrichting van wijken die zorgt voor voldoende mogelijkheden tot bewegen: door brede stoepen, speelplaatsen en voldoende fietspaden. Schoolbesturen die een waterbeleid hanteren en kinderen veel laten bewegen onder schooltijd. Verenigingsbesturen die gezonde snacks aanbieden in de sportkantine. En voedselproducenten die hun aanbod gezonder maken.

Transities van levensbelang

De samenleving verander je niet in één dag. Je hebt draagvlak nodig, ideeën, strategieën, experimenten en tijd. De leefstijltransitie staat niet los staat van de andere transities als energie, mobiliteit, voeding, klimaat en circulaire economie. We moeten deze transities duurzaam hoog op de agenda krijgen, én houden, want niet alleen het coronavirus vormt een enorme uitdaging.

Bovenstaande bijdrage verscheen op 10 december 2020 in een bijlage (pagina 20-21) bij het Financieel Dagblad in het kader van de campagne Analyse Gezondheid.

Bekijk de bijlage van het Financieel Dagblad

Over JOGG

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Lees meer over JOGG


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?