Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 15 July 2021

Nieuwe editie Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven'

Op dinsdag 6 juli werd de tweede, aangescherpte editie van de Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ aangeboden aan plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid, Charles Wijnker. Onder andere zijn hierin de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak verder uitgewerkt. De kennisagenda met aanbevelingen op het gebied van preventie, is opgesteld door het Kennisplatform Preventie waar JOGG ook onderdeel van is.

JOGG

Kennisplatform Preventie

Het Kennisplatform Preventie is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en werd in januari 2020 door staatssecretaris Paul Blokhuis geïnstalleerd. Dit kennisplatform heeft tot doel meer samenhang te brengen in de ontwikkeling en -benutting van kennis op het gebied van preventie. Ook JOGG is lid van het kennisplatform. ZonMw voert het secretariaat.

Aanbevelingen in Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’

Jaarlijks levert het Kennisplatform Preventie een dynamische, geactualiseerde kennisagenda op. Er zijn mooie stappen gezet met het Preventie- en Sportakkoord, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de kennisactiviteiten die zijn ondernomen door overheden, onderzoeksfinancierders, thema-instituten, zorgaanbieders, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het is de ambitie van het Kennisplatform Preventie om deze activiteiten in de dynamische kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ te verbinden, te versterken en bredere verspreiding en toepassing te stimuleren. Om zo samen kennis op te doen, te delen en samen te leren hoe we samen gezond gewoon kunnen maken.

In de Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ doet het platform aanbevelingen aan het ministerie van VWS. Beleidsmedewerkers van VWS gebruiken de kennisagenda vervolgens om richting te geven aan onderzoek naar preventie en gesprekken te voeren met onder andere de kennisinstituten. Vorig jaar werd de eerste editie gepubliceerd. Mede daardoor ontstond de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond, die goed aansluit bij de JOGG-aanpak. Een overzicht van de aanbevelingen 2021 vind je hier.

Uitwerking van de thema’s M&E en co-creatie 

Naast actualisatie (met name meer aandacht voor mentale gezondheid) zijn in de kennisagenda 2021 ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. Aanbevelingen waar JOGG aan meeschreef. Ze gaan onder andere over het zowel recht doen aan kwantitatieve als kwalitatieve gegevens om bij te sturen, te leren, inspireren en verantwoorden, en de benutting van burgerperspectieven. In de hernieuwde kennisagenda worden concrete handvatten en inzichten geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?