Naar het nieuwsoverzicht
Pers, 22 maart 2022

UNESCO Chair Global Health & Education en JOGG: samen voor een leefstijltransitie

De UNESCO leerstoel Global Health & Education en JOGG slaan de handen ineen om bij (internationale) beleidsmakers aandacht te vragen voor de Leefstijltransitie. Een leefstijltransitie voor en samen mét de jeugd. Een gezonde toekomst vraagt om domeinoverstijgende samenwerking gericht op een gezondere omgeving en gezonde leefstijl. En die stopt niet bij de grens.

“De huidige leefstijlcrisis vraagt om actie. Actie op het terugdringen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren” Marjon Bachra
Directeur-bestuurder JOGG

Ongezonde leefomgeving
Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Bij kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Overal waar kinderen leven worden ze verleid tot het eten van veel en ongezonde voeding en ze bewegen steeds minder. Bovendien blijven de gezondheidsverschillen tussen rijkere en armere mensen alleen maar groeien. Het resultaat: een enorme groei van welvaartsziekten, ook onder kinderen. Met alle negatieve gevolgen voor persoon en maatschappij die daarbij komen kijken.

Samen voor een leefstijltransitie
“De huidige leefstijlcrisis vraagt om actie. Actie op het terugdringen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren,” zegt JOGG-directeur Marjon Bachra. “We moeten naar een maatschappij waarin gezond kunnen leven het uitgangspunt is. Maar, dat kan alleen als we het integraal aanpakken. Domein- én sector-overstijgend. Daarover zijn JOGG en UNESCO Chair Global Health & Education het meer dan eens. Het is tijd voor een leefstijltransitie.”

Vanaf nu gaan JOGG en de UNESCO Chair elkaar ondersteunen op de (inter)nationale weg naar een gezondere samenleving. Het actief betrekken van kinderen en jongeren zelf speelt daarbij een belangrijke rol. Zo ondersteunt de JOGG Youth Health Community de UNESCO Chair met een internationaal project voor actieve participatie van de jeugd bij het creëren van een gezonde en leefbare wereld. Niet alleen omdat participatie hun grondrecht is, maar ook omdat het van groot belang is voor de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies.

Over de UNESCO Chair Global Health & Education
De UNESCO Chair Global Health & Education is een UNESCO leerstoel die is verbonden aan de Clermont Auvergne Universiteit in Frankrijk, met professor Didier Jourdan als chairholder en Goof Buijs als manager. De UNESCO Chair werkt wereldwijd aan een versterking van gezondheidsbevordering en preventie, met name gericht op jongeren en een leven lang leren. De focus ligt op het scheppen van voorwaarden waardoor kinderen en jongeren meer leiding kunnen nemen over hun eigen leven, als individu, als lid van hun gemeenschap en als wereldburger.