Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 17 december 2021

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst: Nieuw regeerakkoord sluit nauw aan bij visie en idealen JOGG

Op 15 december is dan – eindelijk! - het coalitieakkoord 2021-2025 van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. We zijn erg verheugd om te lezen dat onze inzet op het agenderen van het belang van een gezonde leefomgeving gehoord is, en de visie en veel van de idealen van JOGG terugkomen in het akkoord.

Health in all policies als basis voor preventie

Voor JOGG ligt de sleutel voor een gezonde toekomst in een lokale domeinoverstijgende aanpak, die de leefomgeving van kinderen gezonder maakt. Zoals eerder dit jaar ook beschreven in dit position paper. Wij zijn daarom blij dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord deze brede aanpak onderschrijft;

“Daarbij moeten we ook breder kijken naar gezondheid: onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. Kwetsbare mensen leven zeven jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid en kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Dat vinden we onacceptabel.”

Voorzetting doelen Nationaal Preventieakkoord 

De afgelopen kabinetsperiode is JOGG samen met meer dan 70 partijen aan de slag gegaan binnen het Nationaal Preventieakkoord. Het nieuwe kabinet geeft gehoor aan de oproep om de doelen van dit Preventieakkoord vast te houden en blijvend in te zetten op een gezonde jeugd door sport, voeding en bewegen. Daarnaast wordt het huidige Akkoord uitgebreid met een focus op mentale weerbaarheid en wordt de investering verdriedubbeld naar 60 miljoen euro per jaar. 

“We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken we daarom aan. We zetten de doelen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. Dit vraagt een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken.”

Rijke Schooldag 

Daarnaast wil de regering investeren in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. En in elke gemeente wordt het programma Kansrijke Start ingevoerd. Een programma dat vrouwen en pasgeborenen bij de eerste 1000 dagen ondersteunt op het gebied van gezondheid en welzijn.

De partijen zijn daarnaast voornemens de lasten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl te verhogen en kinderen extra te beschermen tegen niet-passende ‘online’ reclame en kindermarketing. Concluderend kunnen we stellen dat er positieve aandacht is voor preventie en een gezonde jeugd. “We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan.” Een streven dat nauw aansluit bij de ambitie van JOGG !

Op naar een gezonde toekomst!Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?