Naar het nieuwsoverzicht
Opinie, 5 juli 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: JOGG pleit voor brede lokale aanpak van de ongezonde leefomgeving

Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. JOGG vindt het belangrijk dat de gezondheid van onze kinderen de plek krijgt die het verdient, ook in lokale verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden. Om lokale afdelingen van politieke partijen hierbij te helpen, hebben we een position paper opgesteld. Centraal staat daarin het belang van een lokale, domeinoverstijgende inzet op preventie. 

Onze oproep
Gezondheid en preventie staan, mede door het coronavirus, hoog op de politieke agenda. De landelijke overheid speelt hierin een belangrijke rol, maar gemeenten kunnen het verschil maken. Zij hebben de sleutel in handen om de omgeving samen met hun inwoners gezonder te maken. 

Alle Nederlandse gemeenten verdienen een lokale, integrale aanpak die de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien aantoonbaar gezonder maakt. Daarom pleit JOGG voor een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl in ál het gemeentelijk beleid. Vóór en ná de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, in zowel verkiezingsprogramma's als coalitieakkoorden. Alleen met een lokale domeinoverstijgende aanpak, zoals de JOGG aanpak, kunnen onze kinderen en jongeren gezond opgroeien. 

Een ongezonde leefstijl is een veelzijdig probleem dat vraagt om een lange adem. Juist nu is het moment om als gemeente in te (blijven) zetten op een brede lokale aanpak van de ongezonde leefomgeving.

Hieronder kun je de hele position paper bekijken. 


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?