Naar het nieuwsoverzicht
Pers, 3 februari 2022

Aldi en JOGG rollen succesvolle pilot Groenteboxjes verder uit

ALDI en JOGG werken sinds 2018 samen om een gezonde leefstijl onder gezinnen met jonge kinderen te bevorderen. Een initiatief vanuit deze samenwerking is de pilot met het programma Groenteboxjes. Deze pilot is uitgerold op 26 kinderdagverblijven in Limburg met als doel de consumptie van groente te stimuleren onder jonge kinderen. De Universiteit van Maastricht heeft in opdracht van ALDI en JOGG het effect van het programma onderzocht. Daaruit blijkt dat het programma, waarin kinderen op het kinderdagverblijf dagelijks groente aangeboden kregen en beloond werden voor het eten ervan, de groenteconsumptie verhoogt.

In Venlo, Venray en Weert namen gedurende drie maanden circa 600 kinderen tussen twee en vier jaar deel aan de pilot met de groenteboxjes. Het programma gaf opvoeders en pedagogisch medewerkers praktische handvaten om groente als tussendoortje te integreren in het dagelijks ritme van de kinderen, thuis en op het kinderdagverblijf. Daarnaast bevatte het programma praktische materialen om groente op een leuke en prikkelende manier onderdeel te laten zijn van de dag op het kinderdagverblijf. Dat zorgde ervoor dat de kinderen op een speelse manier ervaring opdeden met het dagelijks eten van groente, zoals komkommer, tomaat, wortel, paprika, radijs en bloemkool.

De Universiteit van Maastricht heeft het effect van het groenteboxjesprogramma onderzocht. Het onderzoek toont dat het dagelijks aanbieden van groente op het kinderdagverblijf in combinatie met een beloning voor het eten ervan, de groenteconsumptie na drie maanden significant verhoogt. “Het vele aanbieden is belangrijk maar juist de beloning maakt van het proeven van groente ook iets leuks”, aldus promovendus Britt van Belkom, onderzoekster bij de leerstoel Jeugd, Voeding & Gezondheid van Maastricht University Campus Venlo.

Nu het succes van het groenteboxjesprogramma wetenschappelijk is aangetoond willen ALDI en JOGG het programma verder uitrollen. Nadie Winde, manager Corporate Responsibility bij ALDI in Nederland: “Uit eerder onderzoek van JOGG weten we dat de groenteconsumptie onder de leeftijdsgroep twee tot vier jaar te laag is. We zijn daarom enorm blij dat het onderzoek aantoont dat deze interventie daadwerkelijk bijdraagt aan het verhogen van de groenteconsumptie. De ambitie is om het project dit jaar voort te zetten in Limburg en verder uit te rollen in twee andere regio’s in Nederland.”