Naar het nieuwsoverzicht
Uit de praktijk, 11 november 2021

Alkmaar gaat vol enthousiasme door als JOGG-gemeente

Wethouder Sport en locoburgemeester Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar is duidelijk: ‘Een gezonde leefomgeving voor onze jongeren blijft zo’n groot en belangrijk doel, daar werken we met z’n allen zo hard aan, waarom zou je daarmee stoppen?’ Er is volgens hem sprake van een groeiende beweging. ‘Steeds meer scholen doen actief mee, nu al 37 basisscholen. Steeds meer kinderopvanglocaties. Steeds meer sportverenigingen. Steeds meer evenementen. Bovendien past aandacht voor gezondheid bij Alkmaar als sportstad.’

We streven niet alleen naar een gezonde school of een gezond evenement, maar richten ons vooral ook op de omgeving daarvan.’ Pieter Dijkman
Wethouder Sport

‘Ik ben ervan overtuigd dat dat draagvlak zo groot is door wat mij betreft het belangrijkste kenmerk: de positieve insteek. Dat in combinatie met een lange adem. Ik herinner me nog goed dat nog niet eens zo lang geleden het volstrekt gebruikelijk was dat in sportkantines na afloop van een wedstrijd eigenlijk alleen bier en bitterballen geserveerd werden. En dat veel mensen daar nu andere keuzes maken, komt niet doordat we ongezonde producten zijn gaan verbieden, maar alternatieven gingen promoten en aan bewustwording hebben gewerkt.
We streven niet alleen naar een gezonde school of een gezond evenement, maar richten ons vooral ook op de omgeving daarvan.’

Alkmaar was een van de eerste JOGG-gemeenten in Nederland en besloot onlangs opnieuw te verlengen. Pieter Dijkman: ‘Ik merk dat we elkaar goed weten te vinden en gewoon prettig samenwerken. Afgelopen halfjaar bijvoorbeeld hebben we in Alkmaar intensief samengewerkt aan de pilot Eetomgeving Scholen. Daarin trokken o.a. de gemeente, een middelbare school, een mbo-school en voedselaanbieders in de buurt van de school samen op. Het zegt veel dat de ondernemers rondom de deelnemende school er graag aan meewerkten, zich medeverantwoordelijk voelen en hun aanbod gezonder wilden maken voor de leerlingen die er voor of na school of in een tussenuur iets kwamen kopen. Het past bij Alkmaar. We gaan steeds na: hoe kunnen we een project, initiatief of evenement zo opzetten dat zo veel mogelijk mensen, ondernemers en instellingen zich uitgenodigd voelen om mee te doen. We kijken dus altijd ook naar de omgeving. Het EK Wielrennen dat twee jaar geleden in onze stad plaatsvond, is daar een mooi voorbeeld van. Rondom dat evenement, op zichzelf al prachtig natuurlijk, hebben we allerlei side-events georganiseerd, om mensen uit te dagen zelf te sporten of te bewegen.’

Andere hoogtepunten in de afgelopen jaren? ‘Ik vind het het mooist wanneer we de allerjongste inwoners van Alkmaar bereiken. Inmiddels besteden bijna alle basisscholen in onze gemeente aandacht aan een gezonde leefstijl. Eigenlijk zijn alle aandachtsvelden van JOGG er inmiddels heel goed geborgd: DrinkWater, Groente … zet je tanden erin, Gratis Bewegen en Slaap Lekker.’

En Alkmaar heeft in de afgelopen jaren bijvoorbeeld heel wat extra watertappunten aangelegd. Er wordt veel gebruik van gemaakt en tijdens zomerse evenementen staan mensen er zelfs letterlijk voor in de rij.

Voor de lange termijn

Pieter Dijkman: ‘Ik zei al: het is een groeiende beweging. Dus gaan we de komende jaren verder op de ingeslagen weg en kijken we vooral ook hoe we de dingen structureel kunnen maken. Het preventieakkoord speelt daarbij een belangrijke rol. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken met voedselaanbieders rondom scholen - een rechtstreeks gevolg van de pilot die ik al aanstipte.’ Daarnaast verwacht wethouder Dijkman dat in samenwerking met JOGG-Teamfit dit jaar opnieuw mooie stappen worden gezet bij verenigingen op het gebied van gezonder aanbod.

‘Ook in Alkmaar zagen we dat de coronapandemie, en met name de beperkende maatregelen, voor veel van onze jongeren ingrijpend zijn geweest. Maar we zien ook grote verschillen. In sommige wijken speelt overgewicht bij jongeren duidelijk meer dan in andere delen van de gemeente en dat beeld heeft zich helaas versterkt.’ Wat de gemeente Alkmaar betreft is dat een belangrijke reden om nu extra in te zetten op Kind naar Gezonder Gewicht, te stimuleren dat meer domein-overstijgend gewerkt zal worden en het kind en zijn omgeving meer centraal komen te staan. ‘Dat is een extra aandachtspunt voor de komende tijd. Het had onze aandacht al, we hadden het al op het netvlies, maar nu is voor een deel van onze jeugd een inhaalslag nodig.’

‘Je doet al deze dingen voor de lange termijn. En die visie wordt eigenlijk alleen maar sterker. Ik ben het helemaal eens met JOGG dat preventie het allerbelangrijkst is. Dat is volgens mij de enige juiste aanpak. Het betekent onvermijdelijk dat de effecten soms niet meteen zichtbaar zijn, maar op de lange termijn des temeer. Daarbij zullen we steeds momenten aangrijpen om extra aandacht te besteden en naar maatwerk blijven zoeken. De ene wijk is echt de andere niet. De ene school is de andere niet. En dat geldt ook voor de omgeving van de scholen. Maar steeds gaan we op een positieve manier na: hoe kunnen we met zoveel mogelijk relevante spelers de omgeving voor onze jeugd gezonder maken?’


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?