Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 18 mei 2021

Maatschappelijk Corona steunpakket: Juist nu verdienen jongeren extra aandacht en meer perspectief

Om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten en structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het kabinet onlangs een maatschappelijk steunpakket van 200 miljoen euro ter beschikking gesteld. Een groot deel van dit budget zetten gemeenten en landelijke partijen in voor de jeugd. Dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl (zie ook Kamerbrief VWS en toelichting VNG). JOGG heeft ook middelen ontvangen, te weten 1.750.000 euro.

Vooral de kwetsbare gezinnen in achterstandswijken hebben juist nu extra aandacht en perspectief nodig. JOGG geeft met de verkregen middelen bestaande netwerken en programma’s in deze wijken een extra impuls, zodat kinderen, jongeren en het gezin extra ondersteuning krijgen. Voor alle activiteiten is er vanuit JOGG ruimte voor reeds aangesloten gemeenten, maar ook voor gemeenten die nog niet met de integrale JOGG-aanpak werken.

Aandacht voor kinderen en jongeren in de buurt 

JOGG hoort vanuit gemeenten dat vooral de kwetsbare gezinnen in achterstandswijken juist nu extra aandacht en perspectief nodig hebben. Met het ontvangen budget wil JOGG gemeenten graag helpen bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven in deze wijken een impuls geven. De uitvoering daarvan kan natuurlijk alleen in afstemming met onze lokale JOGG-werknetten en landelijke samenwerkingspartners. Zo krijgen kinderen, jongeren en het gezin nog meer ondersteuning, waar zij blijvend voordeel van ondervinden.  

4 Initiatieven

Op basis van gesprekken met gemeenten en landelijke samenwerkingspartners zetten wij onder het thema “Kinderen en jongeren in de buurt” in op 4 initiatieven. 

  1. Een gezondere buurt; het gezonder maken van belangrijke ontmoetingsplekken voor kinderen, jongeren en hun ouders. 
  2. De stem van het kind; onderzoeken hoe kinderen en jongeren de periode van de Corona-maatregelen hebben ervaren. 
  3. Kind naar Gezonder Gewicht; een versnelling en opschaling van de implementatie van passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. 
  4. Verbinding in de regio; om de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren in de buurt te dempen en structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen, biedt versterking van de lokale JOGG-aanpak een oplossing.

    Wilt u meer informatie over of de verbinding zoeken met JOGG over een van de genoemde activiteiten, neem dan contact op met Lideke Middelbeek.


    Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?