Naar het nieuwsoverzicht
Uit de praktijk, 28 april 2022

FC Utrecht transformeert naar een gezonde werkvloer “wij willen mensen inspireren en het verschil maken. binnen en buiten het stadion”

Gemiddeld twintigduizend toeschouwers zitten elke thuiswedstrijd op de tribune bij FC Utrecht. Het is een icoon van de stad en heeft een enorm positieve impact op de omgeving. Die positie in de stad wil de club structureel nog verder uitbouwen en benutten. Tegelijk werkt FC Utrecht eraan ook intern, voor de eigen medewerkers, een gezonde, inspirerende en sociale werkomgeving te zijn vanuit het hart.

Als je het over de medewerkers van FC Utrecht hebt, zullen velen in eerste instantie denken aan de spelers uit het eerste team, Jong FC Utrecht en de technische staf. De organisatie is echter vele malen groter. Bijna tweehonderd medewerkers telt de club, verdeeld over grofweg drie domeinen: voetballers, technische staf en algemene ondersteuning. Daarbij mogen zij rekenen op de steun van bijna driehonderd vrijwilligers die FC Utrecht vanuit hun clubliefde fantastisch ondersteunen.

Een heel diverse werkvloer dus. FC Utrecht werkt, als eerste betaald-voetbalorganisatie van Nederland, aan een Gezonde Werkvloer. Om vanuit het hart, vanuit een fitte, warme organisatie tegelijk werk te maken van het inspireren van mensen om in beweging te komen. FC Utrecht heeft niet alleen maatschappelijke ambities, het is maatschappelijk.

De club maakte een langetermijnplan met een nieuwe merkstrategie. HR-projectmanager Linda van Rooijen licht toe: “We begonnen met heel goed te bedenken wie wij als FC Utrecht zijn, waar we voor staan en wat we willen uitstralen. En dat willen we leidend laten zijn bij de keuzes die we maken. Fit, Verbinding en Ambitie. Dat zijn de drie kernwoorden waar FC Utrecht aan gerefereerd wil worden.”

Fit is meer dan fysiek

“Mijn functie bij FC Utrecht is nog redelijk nieuw”, vertelt ex-topvoetballer Marlou Peeters. “Ik ben verantwoordelijk voor een interne fitte club.” Voordat deze functie ontstond was Marlou drie jaar werkzaam bij de maatschappelijke tak van FC Utrecht. “Ik heb toen aan allerlei tastbare projecten gewerkt, echt ervaren wat voor warme club FC Utrecht is.” Ze ervoer ook dat haar afdeling toen redelijk zelfstandig werkte binnen de club. “We waren een redelijk op zichzelf staand team dat zich volledig inzette voor de maatschappelijke impact. Nu gaan we veel meer met teams vanuit verschillende domeinen van de club aan de slag. Ons team heet Strategie en Innovatie. Dat laat goed zien dat we dat maatschappelijke gevoel waarin ‘Fit’ echt een pijler is nu intern goed neerzetten, zodat iedereen ons verhaal op de juiste manier vertelt. Ik ben ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat iedereen weet wat Fit betekent in onze nieuwe merkstrategie. Fit is het complete pakket. Het mentale, fysieke maar ook het sociale en economische aspect spelen een belangrijke rol. Samen met mijn collega Linda van Rooijen werk ik er hard aan om dat als een rode draad door onze organisatie te laten lopen. Onze kerntaak is natuurlijk ons geweldige voetbalteam en ons prachtige stadion. En onze tweede kerntaak is met elkaar ons steentje bijdragen om mensen te inspireren en in beweging te krijgen.”

Vitaler = beter presteren
Linda van Rooijen studeerde aan de HALO Sportmanagent en een aantal jaren later HRM. “Toen geloofde ik er al heel erg in dat als je vitaal bent je in alle facetten van je leven, ook op je werk, veel gelukkiger bent en beter presteert.” Toen ze vier jaar geleden startte bij FC Utrecht richtte ze zich aanvankelijk op het aanbrengen van structuur en het opbouwen van een professionelere HR-organisatie. “Inmiddels is een completere basis ontwikkeld, hebben we een goed team en kwam er voor mij ruimte om de ambitie van de club en mijn overtuiging vorm te gaan geven binnen deze unieke organisatie. Wij vinden vitaliteit vanuit HR een belangrijk onderdeel en wij willen meer zijn voor onze medewerkers en organisatie dan de ondersteuning en administratie. Wij geloven vanuit onze ambitie in de persoonlijke en teamontwikkeling. Wij proberen dit steeds optimaler te vertalen in onze bedrijfsvoering. Daar ben ik nu een jaar mee aan de slag. Ik heb veel research gedaan, bedrijven benaderd, waaronder Holland Fit. We kwamen ook tot het inzicht dat we heel veel expertise al in huis hebben. Denk aan wat er allemaal om onze topsportorganisatie heen zit. Daar hebben we bijvoorbeeld inspanningsfysiologen, voedingsdeskundigen en mensen die op het mentale vlak bezig zijn met optimaal presteren. We bedachten: misschien kunnen we in eerste instantie wel zelf een basis gaan leggen. Dat heeft mij getriggerd om een Vitaliteitsplan te maken. FIT FCU noemen we het. Daarin hebben we keuzes gemaakt voor waar we in het nieuwe seizoen, vanaf 1 juli, mee zouden gaan aftrappen. Dat werd vanwege corona 1 september.”

Die ontwikkeling past dus in het grotere plaatje, de transformatie die de club doormaakt. Linda: “Marlou en ik trekken samen op. We gaan na hoe wij dit steeds beter kunnen doen. En in het voorjaar van 2021 is ook het linkje gelegd met JOGG.” Marlou: “Vanuit de afdeling Strategie en Innovatie ontstond een partnerschap met JOGG. Dat liep allemaal heel mooi samen. We startten dus intern met de Gezonde Werkvloer, maar tegelijk ook extern met het uitdragen van onze maatschappelijke ambities in de wijken.”

Linda: “Wij hebben gewoon een enorme overtuigingskracht naar onze achterban. We kunnen daar zóveel impact maken.” Marlou beaamt het helemaal: “Een van onze kernwoorden, naast Fit en Ambitie is dus Verbinding. We kunnen een voorbeeldrol vervullen voor heel veel mensen in onze omgeving. We willen heel graag mensen in beweging brengen. Het stadion is een plek waar heel veel mensen naartoe komen en betrokkenheid bij voelen. Dus als wij zorgen dat dit de meest fitte, innovatieve, gave plek is die maar te vinden is dan kunnen we voor enorme impact zorgen. En daar past JOGG gewoon supergoed bij, het voelt als een heel natuurlijke combinatie.”

Holland Fit
Karin Brunia is projectmanager bij Holland Fit. “Mijn voorgangster heeft de eerste stappen gezet bij FC Utrecht namens Holland Fit en ook een werkvloerscan met hen en JOGG gedaan. Ik ben erbij betrokken geraakt toen we startten met de uitvoering, vanaf augustus.” Holland Fit is specialist in het bevorderen en stimuleren van de vitaliteit van medewerkers voor bedrijven. “Dat doen we op verschillende manieren. Gedrag is cruciaal. En in de meeste gevallen komen wij in beeld als gedragsverandering gewenst wordt op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Er is bijna niks zo moeilijk als gedragsverandering. Mensen willen vaak best veranderen, maar niet veranderd worden. Wij proberen ze daarbij te helpen. Dat doen we door inzicht te bieden in hun eigen vitaliteit en gezondheid, een stuk bewustwording en training en coaching.” De werkomgeving heeft een enorme invloed op vitaliteit en gezondheid. Die omgeving op een goede manier aanpakken maakt dus heel veel uit. “Op het gebied van de Gezonde Werkvloer werken we samen met JOGG.”

Practice what you preach
Patty Scholten is programmamanager Gezonde Omgeving bij JOGG en verantwoordelijk voor het Gezonde Werknet. “Samen maken we gezond gewoon. En dat doen we met een heel groot werknet, bestaande uit allerlei partijen die samen aan de slag gaan om die omgeving gezonder te maken. En dan zeggen wij ook: dan moet je eigenlijk zelf doen waar je voor staat. Practice what you preach. Heel concreet heeft JOGG samen met JOGG-partner Holland Fit daarvoor de Gezonde Werkvloer-aanpak geïntroduceerd. Dat bestaat uit verschillende onderdelen. We beginnen met een Gezonde Werkvloer-scan. Daarmee kan een organisatie heel goed in kaart brengen hoe ze ervoor staan en waar winst kan worden behaald. Daar geeft Holland Fit vervolgens kosteloos advies over. Zij leggen uit hoe je bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma kunt opzetten en hoe je ervoor zorgt dat er echt stappen worden gezet. We hebben samen materiaal gemaakt voor als organisaties liever zelf aan de slag gaan. En we organiseren inspiratiesessies met bijvoorbeeld onze ambassadeur Herre Zonderland. Dat zijn echt supergave sessies over energiebalans, en in je eigen Olympische vorm zijn.” Ook bij FC Utrecht verzorgde Herre een sessie, in september, toen het balletje echt ging rollen. En ook Holland Fit verzorgde toen een aantal clinics op het gebied van mindfulness en werk-privébalans. Patty: “Ik vind het mooi dat we heel breed samenwerken met FC Utrecht en dat we beginnen vanuit een fitte interne basis.”

Ook FC Utrecht startte het traject van de Gezonde Werkvloer dus met een scan. Linda: “De scan hebben we met elkaar doorlopen. Dat hielp ons om na te gaan wat we wel willen gaan doen en wat (nog) niet.” Karin: “In principe is de scan gewoon online vindbaar. Vaak wordt die ingevuld door een organisatie, soms samen met een JOGG-regisseur. In dit geval is de scan gezamenlijk door mijn voorgangster van Holland Fit, JOGG en FC Utrecht ingevuld. Het mooie daarvan was dat we direct met elkaar konden sparren. Bijvoorbeeld als het ging over beleid, ontwikkelmogelijkheden of de rol van leidinggevenden, maar ook hele basic dingen: checklists van wat wel of niet aanwezig is. Denk dan aan fruit op de werkvloer of sportmogelijkheden. Daar konden we gelijk met elkaar het gesprek over aangaan. Dat maakte de sessie met FC Utrecht waardevol.” Patty: “Het was de eerste partner van JOGG met wie dit op deze manier is aangepakt, op zo’n integrale manier, waarbij we dus én hebben gesproken over de Gezonde Werkvloer én het effect dat het op de rest van de organisatie heeft en FC Utrecht dus ook extern uitdraagt. Het samen invullen van de scan gaan we vanaf nu ook met andere JOGG-partners doen, want dit is echt heel goed bevallen.”

Op de FC Utrecht-manier
Linda: “Onbewust hebben er bij FC Utrecht al ontwikkelingen plaatsgevonden voordat de scan is uitgevoerd. Maar daarna hebben we meteen nog een aantal andere concrete dingen gedaan. Fruit op de werkvloer geregeld bijvoorbeeld. En we hebben de gezonde lunch in eigen beheer genomen. Juist met de expertise van onze horecacollega’s die dagelijks voeding klaarmaken vanuit de Performance, is dit de verbinding waar de gehele organisatie profijt van kan hebben.

Daarnaast bieden we wekelijks vaste beweegonderdelen, zoals lunchwandelingen, bootcamps en wisselende clinics. En we doen een keer per maand een inspiratiesessie. We werken hierbij met thema’s vanuit een jaarkalender. Denk daarbij aan onderwerpen zoals een goede werk-privébalans en ontwikkel- en opleidingsbehoeften. Het meest recente idee is, geïnspireerd door JOGG, een buddysysteem. Marlou: “Dat willen wij ook op de FC Utrecht-manier, bedachten we! Dus dan loopt de collega van Finance een dagje mee met degene die de kleding verzorgt voor het eerste elftal. Zo ontstaan dus allerlei nieuwe verbindingen op de werkvloer, waardoor we elkaar beter leren kennen. En daar is ook behoefte aan, zo gaven onze medewerkers zelf ook aan.”

“Ik ben onder de indruk van hoe Marlou en Linda het aanpakken”, besluit Karin. “Het is echt gedegen. En ik vind het heel goed dat ze ook feedback van de medewerkers ophalen. Het is zo belangrijk om én een visie te hebben en tegelijk open te staan voor wat mensen zelf willen. En vervolgens te zorgen voor een structuur, zodat het beklijft.”