Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 1 december 2020

Jaarlijkse bijdrage JOGG-gemeenten afgeschaft

Samen met inmiddels de helft van de Nederlandse gemeenten maakt JOGG de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder. Gemeenten betalen voor deelname aan JOGG een jaarlijkse bijdrage. 

Voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is deze jaarlijkse bijdrage 5.000 euro, gemeenten met meer dan 50.000 inwoners betalen 10.000 euro. We horen vaak dat de jaarlijkse bijdrage een te groot obstakel vormt om met de JOGG-aanpak aan de slag te gaan. Ook voor gemeenten die al onderdeel zijn van ons werknet blijkt de bijdrage in sommige gevallen een drempel te zijn om de samenwerking met JOGG te verlengen.

JOGG vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten aan kunnen sluiten bij de JOGG-aanpak. Financiƫn mogen daarbij wat ons betreft geen obstakel vormen. Dit signaal hebben we als organisatie dan ook kenbaar gemaakt bij het ministerie van VWS. Dit heeft ertoe geleid dat staatssecretaris Paul Blokhuis fondsen beschikbaar heeft gemaakt om de kosten voor het afschaffen van de jaarlijkse bijdrage te bekostigen. Door het afschaffen van deze bijdrage kunnen nog meer gemeenten met de JOGG-aanpak aan de slag gaan en blijven om zo de fysieke en sociale omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Per 1 januari 2021 betalen nieuwe en bestaande gemeenten dan ook geen jaarlijkse bijdrage meer aan JOGG. Met het bedrag dat hierdoor vrijkomt kunnen gemeenten extra investeren in de lokale JOGG-aanpak. Bijvoorbeeld door extra uren voor de JOGG-regisseur of andere personen in het lokale team beschikbaar te stellen.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?