Naar het nieuwsoverzicht
Opinie, 22 september 2021

JOGG doet oproep aan Tweede Kamer: preventie kan niet wachten op nieuw kabinet

JOGG grijpt Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen aan om een oproep te doen aan de Tweede Kamer. Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG, vraagt de Kamerleden met preventie in de portefeuille om bij het demissionaire kabinet aandacht te vragen om de activiteiten die zijn opgebouwd onder het Nationaal Preventieakkoord, te borgen én intensiveren. En om de middelen van het maatschappelijke coronasteunpakket, gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, de komende jaren voort te zetten.

Deze oproep is urgenter dan ooit. Niet alleen de coronacrisis toont het belang van preventie en een gezonde maatschappij, voor met name kwetsbare gezinnen. Vorige week publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’. De eindconclusie hiervan is dat de houdbaarheid van de zorg steeds meer onder druk komt te staan.

De afgelopen kabinetsperiode zijn meer dan 70 partijen aan de slag gegaan binnen het Nationaal Preventieakkoord. Voor 2040 zijn stevige ambities neergezet. JOGG werkt binnen dit Akkoord met meer dan 180 gemeenten samen om met een integrale aanpak de omgeving van kinderen gezonder te maken. Zo wordt structureel gewerkt aan een leefstijltransitie van ongezond naar gezond.

De huidige demissionaire status van het kabinet betekent echter dat er op dit moment alleen nog 'lopende zaken' worden afgehandeld en er geen nieuw beleid wordt gemaakt. Het gevolg is dat er geen extra geld voor preventie kan worden vrijgemaakt. Hierdoor komen activiteiten en de groei van het aantal JOGG-gemeenten op een lager pitje te staan. Dit terwijl het WRR rapport laat zien dat er geen tijd te verliezen is én we pas net zijn begonnen met het Preventieakkoord.

Kamerleden kunnen ervoor zorgen dat we, ook als er nog geen kabinet is, samen met 183 JOGG-gemeenten kunnen blijven werken aan een transitie van een ongezonde naar een gezonde samenleving waarbij sociaal en mentaal welzijn centraal staat. Zoals de koning tijdens de troonrede ook zei: Het kabinet is demissionair maar tegelijkertijd ontslaat dat de regering niet van de plicht om nu ook “te doen wat nodig is”. Want juist de gezinnen in een kwetsbare positie hebben nu extra aandacht en perspectief nodig.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?