Naar het nieuwsoverzicht
Pers, 7 april 2022

JOGG en BNP Paribas Cardif stimuleren samen gezonder voedingsaanbod op scholen

Vandaag, op Wereldgezondheidsdag, dat dit jaar in het teken staat, 'Onze planeet, onze gezondheid', kondigen wij onze samenwerking met BNP Paribas Cardif aan. BNP Paribas Cardif helpt JOGG in het gezonder maken van de schoolomgeving door gezondere voeding en water drinken te stimuleren. Hiervoor worden de initiatieven Dorstbar en Kokkerelli uitgebreid.

“BNP Paribas Cardif zet zich in voor een betere gezondheid om het wereldwijde obesitasprobleem aan te pakken. Door samen te werken met JOGG streven we ernaar een katalysator te zijn voor positieve impact en bij te dragen aan een betere wereld.” Christophe De Longueville
CEO BNP Paribas Cardif België en Nederland

JOGG streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. 
Met onder meer het ondersteunen van initiatieven op vmbo- en basisscholen stimuleren we samen met BNP Paribas Cardif de gezonde leefstijl onder jongeren. Zo wordt de pilot Dorstbar opgeschaald en het educatieve programma Kokkerelli uitgebreid in de regio Limburg.

Dorstbar: water drinken stimuleren op het (v)mbo
Dankzij onderzoek in opdracht van JOGG afgelopen jaar en co-creatie met jongeren, middelbare scholieren zelf is er nu het concept Dorstbar. We maken watertappunten aantrekkelijker waardoor jongeren ook op school water drinken en het ervaren als een ontmoetingsplek. Het draagt bij aan structurele gedragsverandering, met een aanpassing in de fysieke omgeving en een aanbod van ‘dorstlessen’ waar inhoudelijk aandacht besteed wordt aan de voordelen van water drinken als gezonde dorstlesser. Dankzij BNP Paribas Cardif, Henry Handsome en ook Youngworks kan JOGG ervoor zorgen dat deze pilot wordt opgeschaald naar meer scholen zodat meer data en inzichten wordt verkregen. Met als doel dat het concept toepasbaar wordt gemaakt voor alle vmbo- en mbo-scholen in Nederland.

Kokkerelli: kinderen leren over de voedselketen
Als onderdeel van het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst kunnen kinderen een leerstraat bij Kokkerelli volgen. Ook hieraan levert BNP Paribas Cardif een bijdrage. Via het programma Kokkerelli maken basisschoolkinderen van groep 5-8 kennis met de gehele voedselketen van grond tot mond. Kinderen leren waar voeding vandaan komt en wat het effect van voeding op hun gezondheid is. Zij gaan groenten en fruit op locatie bij de teler en in de keuken zien, voelen, ruiken, bereiden en proeven.

Een engagement met gezondheid en inclusie
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had in 2016 39% van de volwassen wereldbevolking (18 jaar en ouder) overgewicht en was 13% zwaarlijvig. Het aantal kinderen en adolescenten van 5 tot 19 jaar met overgewicht en obesitas is dramatisch gestegen. Van slechts 4% in 1975 tot iets meer dan 18% in 2016. De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat mensen met overgewicht of obesitas een groter risico lopen om een ​​ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen, wat de overtuiging van BNP Paribas Cardif van het belang en de urgentie van actie versterkt.

Als wereldwijde specialist in persoonlijke verzekeringen en werkgever van 8.000 medewerkers in 33 landen, wil BNP Paribas Cardif haar engagement voor gezondheid en inclusie voortzetten. Zo ondersteunt BNP Paribas Cardif preventie, bewustwording en onderzoek naar overgewicht en obesitas.

“Een gezonde leefomgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving krijgen we alleen voor elkaar door met publieke én private partijen samen te werken. Goed om te zien dat een grote internationale partij zoals BNP Paribas Cardif zich aansluit bij het JOGG-werknet en zich ook hard maakt voor een gezonde jeugd, gezonde toekomst”. Marjolein Bolhuis-Eijsvogel
Manager Publiek-Private samenwerking en Gezonde omgeving.