Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 7 September 2021

JOGG positief over integraal denken in rapport 'Gezondheid in Drievoud'

JOGG is blij met de aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde rapport 'Gezondheid in Drievoud' - Naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer, van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. Met name omdat niet alleen de nadruk ligt op een gezonde planeet en gezonde sociaaleconomische omstandigheden voor boeren. Maar ook op gezonde consumenten! Gezonde mensen, gezonde kinderen.

Herman Wijffels, lid van de Raad: “We bepleiten dat gezondheid het organiserende principe wordt voor de transitie van de landbouw en het hele voedselsysteem. Het principe kan worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven, de zorgsector en maatschappelijke organisaties en biedt ook een basis voor samenwerking.''

Integraal en met elkaar
We herkennen ons het integrale denken dat het rapport ademt. Ons voedselsysteem draagt niet alleen bij aan de huidige crises rond klimaat en biodiversiteit, maar ook aan de groei van chronische welvaartsziekten, wij juichen toe om deze crises in combinatie aan te pakken. Een ongezonde samenleving kunnen we alleen met elkaar gezonder maken.

We zijn blij dat de raad aanbevelingen doet aan alle partijen in het speelveld:
-Overheid: voer heffingen in op toegevoegde suiker en zout en maak groenten en fruit goedkoper.
-Verbied alle kindermarketing, ook op sociale media, voor ongezond en niet duurzaam voedsel.
-Voedselindustrie: stop met ultra bewerkt voedsel.
-Supermarkten: maak voor consumenten de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Ook JOGG stelt dat een gezonde leefomgeving en leefstijl hoog op de agenda hoort te staan van ál het overheidsbeleid, van volksgezondheid, landbouw, milieu, tot ruimtelijke ordening, onderwijs en economie. Maatschappelijke partijen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs moeten gezondheid als prioriteit gaan zien. En daarnaast mag ook in het beleid van de voedingsmiddelenindustrie en supermarkten gezondheid niet ontbreken.

Leefstijltransitie
Preventie is niet alleen iets van de zorg, maar is een brede maatschappelijke opgave. En daar is zoals de voorzitter van de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, Edith Lammerts van Bueren aangeeft, “nog veel meer samenhang en samenwerking nodig”. Beleid maken alleen is echter niet voldoende. Ook de professionals in het onderwijs, de sport, de zorg tot supermarktmanagers, restauranthouders moeten gecommitteerd dit beleid in de praktijk op wijkniveau willen uitvoeren. Dit zien wij gelukkig al terug in meer dan 180 bij ons aangesloten JOGG-gemeenten.

Want naast de energietransitie en voedseltransitie, moeten we werken aan een leefstijltransitie.

Samen maken we gezond gewoon.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?