Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 5 november 2020

Primeur Sittard-Geleen: JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd

Sittard-Geleen is de eerste JOGG-gemeente in Nederland die voor onbepaalde tijd doorgaat met de JOGG-aanpak. Dit betekent dat Sittard-Geleen en JOGG langdurig blijven samenwerken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Wethouders Leon Geilen (Gezondheid) en Ton Raven (Sport) zetten op woensdag 4 november de langdurige samenwerking kracht bij door al fietsend smoothies te maken voor kinderen.

Primeur Sittard-Geleen: JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd

Directeur van JOGG, Marjon Bachra, is blij met de langdurige samenwerking: 

“Ik ben trots op het feit dat Sittard-Geleen en JOGG een overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd. Het aangaan van deze verbintenis gaat uit van vertrouwen hebben in elkaar en inzien hoe waardevol het is om te werken aan de borging van de aanpak en het verder bouwen aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Ook regionaal geeft het ons de mogelijkheid om het werknet te vergroten en versterken. Wij zijn dan ook verheugd op deze hernieuwde samenwerking in de provincie Zuid-Limburg waarin we gezamenlijk (Bureau Trendbreuk, GGD Zuid-Limburg, Huis voor de Sport Limburg, provincie Limburg) werken aan een gezonde toekomst voor de Limburgse jeugd. Het langdurig verbinden van een ‘ervaren’ JOGG-gemeente zoals Sittard-Geleen is een belangrijke stap en past goed bij onze gezamenlijke ambities.”

Gezamenlijk belang richting toekomst

In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg, waar Sittard-Geleen onderdeel van uitmaakt, de basis gelegd voor een nieuwe aanpak voor gezondheid. Het document ‘Zuid springt eruit: Zuid Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ biedt het perspectief voor een trendbreuk in gezondheidsverschillen en achterstanden in Zuid-Limburg. Dit is een uitdaging waar de regio voor staat. Wethouder gezondheid Leon Geilen van Sittard-Geleen onderstreept dit: 

“Als Zuid-Limburg zetten we in op een trendbreuk om gezondheidsachterstanden in te halen. Dit doen we met bewezen effectieve programma’s en door in te zetten op duurzame samenwerkingen, startend bij de jeugd en het stimuleren van een gezond opgroeiklimaat. Het bekrachtigen van deze samenwerking voor onbepaalde tijd als JOGG-gemeente past helemaal in de trendbreukaanpak.”

Achtergrond en uitvoering JOGG-aanpak

Sinds 2014 is Sittard-Geleen een JOGG-gemeente. In Sittard-Geleen zijn Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met diverse partners. Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners streeft de gemeente naar een omgeving voor alle kinderen en jongeren waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Resultaten

Een aantal van de resultaten die zijn behaald in Sittard-Geleen ten aanzien van de JOGG-aanpak in de afgelopen 3 jaar:

  • 14 Gezonde School vignetten op 11 scholen
  • Wekelijkse beweegactiviteiten voor groep 1 t/m 6 op 16 verschillende scholen
  • 28 scholen doen mee aan The Daily Mile met in totaal 23.116 leerlingen'
  • 8 watertappunten gerealiseerd op scholen

Benieuwd naar alle resultaten? Bekijk de rapportage


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?