Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 11 maart 2022

Reactie JOGG op stabilisatie overgewichtcijfers

Stabilisatie van cijfers overgewicht bij volwassenen benadrukt urgentie

In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. Dit is evenveel als in 2018 bij de start van het Nationaal Preventieakkoord. Het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas was hoger onder degenen met een lagere welvaart of lager onderwijsniveau. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het CBS, in samenwerking met het RIVM, het Trimbos-instituut en Pharos.

Voor JOGG benadrukken deze cijfers de urgentie voor een leefstijltransitie. De afspraken in het Nationaal Preventieakkoord hebben, mede door twee jaar corona-maatregelen, geleid tot een stabilisatie. Dat is natuurlijk niet genoeg. Om tot verandering te komen zullen we het terugdringen van overgewicht als een brede maatschappelijke opgave moeten oppakken. In alle geledingen van de samenlevingen moet ‘gezond kunnen leven’ op de agenda staan om werkelijk het verschil te maken. De landelijke overheid kan gezondheid stimuleren bijvoorbeeld door middel van wetgeving, een suikertaks of een verbod op kindermarketing. Gemeenten moeten het creëren van een gezonde omgeving integraal oppakken, in onderwijs, ruimtelijke ordening, sport of het sociaal domein. En scholen, wijk- en sportverenigingen, het bedrijfsleven en welzijnsorganisaties kunnen in de praktijk gezond gewoon maken. En dan met name gericht op de jeugd, want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

In 200 JOGG-gemeenten zijn al heel veel mensen aan de slag. Maar we hebben meer “Grote Mensen” nodig om onze kleine mensen gezond op te laten groeien. Echte Grote Mensen die zorgen voor meer ruimte om te bewegen, meer appels en minder kroketten.