Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 22 september 2021

Regio Twente zet vol in op gezonde jeugd

Maar liefst 9 Twentse gemeenten gaan aan de slag met de JOGG-aanpak. Met de GGD als aanjager en de Provincie Overijssel als medefinancier, zetten zij de schouders eronder om gezamenlijk de leefomgeving van de jonge Twentenaren gezonder te maken. ‘Door regionaal te verbinden, slim te organiseren en het onderling delen van goede voorbeelden, ontstaat samenhang en wordt de impact voor Twentenaren groter.’

Op de foto v.l.n.r.: Roy de Witte (gedeputeerde Provincie Overijssel), Ilse Duursma (wethouder gemeente Dinkelland), Caroline Peeck (MT-lid JOGG) en Erik Maarsingh (plaatsvervangend directeur GGD Twente)

Binnen de regionale aanpak zijn er twee speerpunten:

  • Domeinoverstijgend werken: Het doel is om toe te werken naar een gezonde sociale en fysieke omgeving waarin de verschillende sectoren (onderwijs, sport, ruimtelijke ordening, sociaal domein, zorg en welzijn) zijn betrokken. 
  • Kind naar Gezonder Gewicht: Voor kinderen met overgewicht is het van belang zorg op maat te bieden. Geen ‘one-size-fits all’ interventies. Daarbij moet zorg gedragen worden voor een gedegen analyse van de oorzaken van overgewicht en follow-up (ketenafspraken). Kind naar Gezonder Gewicht biedt hierbij ondersteuning voor gemeenten om goede ketenafspraken en een goede structuur in te richten voor passende ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG, is blij met deze regionale aanpak: “Mooi om te zien dat deze gemeenten uit de regio Twente gezamenlijk van start gaan om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Samen kun je namelijk de krachten bundelen en zo het werknet vergroten en versterken.”

Samen meer impact maken

Een aantal onderdelen van de aanpak wordt regionaal aangevlogen, zodat de impact groter is. Wat dat inhoudt geeft regiocoördinator Tessa Huisjes aan: “Als GGD maken we ons sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. We willen iedereen in Twente uitnodigen en helpen om gezond te leven en lekker in je vel te zitten. De JOGG-aanpak is van en voor iedereen, samen maken we de fysieke en sociale leefomgeving gezond. Hoe mooi is het dat we daar in Twente gezamenlijk, regionaal een slag in gaan slaan. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. In de gemeente moet het gebeuren. Een aantal onderdelen wordt regionaal aangevlogen. Denk aan het op Twents niveau organiseren van publiek-private samenwerking, gemeente overstijgende voorzieningen in de leefomgeving, benaderen van ketenpartners in de zorg die gemeente overstijgend werken en het gebruik maken van gezamenlijke communicatiemiddelen. Door regionaal te verbinden, slim te organiseren en het onderling delen van goede voorbeelden, ontstaat samenhang en wordt de impact voor Twentenaren groter.”

De Provincie Overijssel financiert mee in deze regionale samenwerking. De provincie ondersteunt zo de gemeenten op het gebied van sociale kwaliteit en gezondheid en laat hiermee zien dat zij het belangrijk vindt dat kinderen opgroeien in een omgeving die stimuleert tot gezond gedrag.

De volgende gemeenten werken samen aan de regionale aanpak: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?