Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 15 december 2021

Ruim 200.000 jongeren bereikt door Winter & Summer Games

210.000 jongeren deden het afgelopen jaar mee aan 4000 activiteiten in hun eigen buurt. De Winter & Summer Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland. Door sport, spel en ontmoeting komen jongeren uit aandachtswijken op een positieve manier in beweging. De jongeren zetten met behulp van lokale organisaties zelf de activiteiten op in hun eigen buurt, variërend van bootcamps en obstacle runs tot danslessen.

Een jaar geleden erkende demissionair minister-president Rutte dat jongeren het extra zwaar hadden door de lockdown, met eenzaamheid, mentale problemen en minder bewegen tot gevolg. Er kwam een plan met extra geld voor speciale activiteiten: eerst de Winter Games en vervolgens ook de Summer Games. Buurtsportcoaches en jongerenwerkers kregen de kans om extra sport- en spelactiviteiten in de wijk te organiseren, in een donkere en uitzichtloze tijd waarin bijna niks kon. En met succes, er zijn ruim 210.000 jongeren bereikt. Meer dan de helft hiervan zijn jongeren die voor het eerst meededen met lokale buurtinitiatieven.

Sociaal Werk Nederland, de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation hebben als initiatiefnemers van de Winter & Summer Games met een minimaal budget in razend korte tijd sport- en spelactiviteiten in de buurt opgezet om jongeren te bereiken. Zij hebben laten zien hoe je met sport en spel deze groep op een positieve manier kunt bereiken en betrekken in hun eigen buurt. Jongeren ontmoeten elkaar en komen zo in contact met rolmodellen en hulpverleners in de buurt. Dit biedt perspectief aan jeugd voor wie sociale activiteiten, sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend zijn. 87,5 procent van de 4.000 activiteiten is door de jongeren zelf mede geïnitieerd en georganiseerd.

Positieve ontwikkeling

Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation: “We zijn helaas nog niet af van corona en dat voelen we ook in de buurt. Het heeft grote gevolgen voor het welzijn van jongeren. Ik ben trots dat we met de Winter & Summer Games een bijdrage kunnen leveren aan extra activiteiten, mede georganiseerd door de jongeren uit de buurt.”

Eric van der Burg, Sociaal Werk Nederland: “Een positieve ontwikkeling, we willen daarom graag voortbouwen op de mooie basis die er het afgelopen jaar gelegd is, ook na corona. Want deze jongeren hebben altijd een sterke sociale basis om op te groeien in hun eigen buurt nodig. Zeker in kwetsbare wijken waar gebrek aan perspectief uitblijft en waar de problemen het afgelopen jaar verergerd zijn."

Mede-initiatiefnemer en directeur van de Krajicek Foundation, Gerlinde van Raalte vult aan: “Corona is niet de oorzaak, maar heeft maatschappelijke problemen die er allang waren verder uitvergroot. Sport en bewegen zijn essentieel als middel van verbinding en ontmoeting. We hopen dan ook dat het kabinet structureel middelen vrij blijft maken zodat we deze jongeren perspectief kunnen bieden en de kansengelijkheid kunnen vergroten.”

Koos Leeuw, JOGG Programmamanager Buurt: "JOGG wil dat jongeren opgroeien in een gezonde buurt waar ze sporten, bewegen en leeftijdsgenoten ontmoeten. Dat hoeft niet in georganiseerd verband maar het succes van de Winter & Summer Games laten zien dat activiteiten, structuur, een buurtsportcoach of een JOGG-regisseur hierin positief het verschil maken. Het sámen doen met de jongeren in hun eigen buurt, daar zit de kracht."

Stichting ElkWelzijn uit Culemborg organiseerde afgelopen zomer verschillende Summer Games activiteiten. Zo’n 195 jongeren deden mee aan onder andere een tweedaags kamp, een EK-voetbaltoernooi, lasergamen, Whipe Out en bubbelvoetbal. Bijna de helft van de jongeren deed voor het eerst mee aan de buurtactiviteiten. Enkele reacties van de jongeren:

  • "Dit kamp is toch nog een soort vakantie voor mij. Ondanks dat er geen overnachting bij zit, is het fijn om met een groep leuke dingen te beleven en lekker actief te zijn
  • "Eindelijk sinds lange tijd weer wedstrijden voetballen, en dan ook nog eens een toernooi!"
  • "Ik wilde altijd al een keer Lasergamen. Leuk dat het ook in mijn eigen buurt gespeeld wordt!"

Factsheet Winter & Summer Games

Video Activiteiten Winter & Summer Games