Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 22 september 2020

Supermarktbranche gaat voor gezonde jongeren op de werkvloer

Vandaag organiseerde JOGG, tijdens de Nationale Vitaliteitsweek, een online inspiratiesessie ‘Jongeren gezond op de werkvloer' voor de meest populaire bijbaanwerkgevers in de supermarkt branche. Tijdens deze sessie werden onderling ideeën en ervaringen uitgewisseld.

JOGG wil werkgevers bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl van hun jonge werknemers en hen inspireren om van de werkvloer een gezonde omgeving te maken. Gezond en fit op het werk is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom heeft Ruigrok NetPanel in opdracht van JOGG onderzocht wat werkende jongeren belangrijk vinden als het gaat om een gezonde werkvloer. Er is in kaart gebracht wat jongeren nodig hebben om zich goed te voelen op hun werk, waar ze tijdens hun werk tegenaan lopen als het gaat om gezondheid en vitaliteit en wat hierin de rol van de werkgever is.

Gezond en fit

Jongeren geven aan gezond en fit zijn in het algemeen belangrijk te vinden. Het merendeel van de jongeren is hier actief mee bezig door bijvoorbeeld te bewegen of sporten, voldoende water te drinken en groente en fruit te eten.

Over het algemeen doen jongeren zelf al redelijk hun best om zich gezond en fit te voelen op de werkvloer. Ze geven aan dat ze dit doen omdat zij zo beter kunnen werken en het bijdraagt aan hun productiviteit. Voor werkgevers is het positief dat jongeren hun eigen productiviteit op het werk een belangrijke motivatie is voor zich gezond en fit voelen op het werk. 

Samen voor een vitale werkvloer

Werkgevers kunnen dit nog meer stimuleren. Want hoewel jongeren aangeven dat de verantwoordelijkheid voor je gezond en fit voelen op het werk vooral bij hen zelf ligt, staat een meerderheid van de jongeren ook open voor een rol van de werkgever binnen het thema gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Richten op het faciliteren van het maken van gezonde keuzes, bijvoorbeeld rondom eten en drinken tijdens pauzes, lijkt hierbij het meest kansrijk.

Inspiratiesessie

Daarom bespraken vertegenwoordigers van Albert Heijn, Aldi, Lidl, Jumbo, PLUS, Dekamarkt en Dirk tijdens een online inspiratiesessie hoe de resultaten van het onderzoek door JOGG vertaald kunnen worden naar de praktijk. Er werden ervaringen uitgewisseld over een beweegchallenge op de werkvloer, waarbij werknemers bijhielden hoeveel stappen zij zetten en waarbij workshops (zoals een bootcamp) werden georganiseerd. En er werden ideeën besproken, zoals het geven van korting op gezonde producten. Met deze uitkomsten kunnen de supermarkten de komende tijd extra stappen zetten naar een gezondere werkvloer voor hun jonge werknemers, waarmee ze een nog aantrekkelijkere werkgever worden voor jongeren.

Het kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft Ruigrok Netpanel begin 2020 uitgevoerd in opdracht van JOGG. In totaal hebben 15 jongeren meegedaan aan mini-groepsdiscussies en 513 werkende jongeren tussen de 15-19 jaar de vragenlijst helemaal ingevuld.  

De resultaten zijn door Ruigrok Netpanel beschreven in een rapport. Lees hier het rapport van het onderzoek.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?