Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 14 mei 2024

AANPAK JOGG ZORGT VOOR GEZONDERE LEEFOMGEVING 2,4 MILJOEN KINDEREN

De JOGG-aanpak zorgt voor een gezondere leefomgeving van 2,4 miljoen kinderen en jongeren. Dat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken van Mulier Instituut, AmsterdamUMC en ErasmusMC. Dit heeft echter nog niet geleid tot een structurele daling van het overgewicht.

“Natuurlijk daalt het BMI nu nog niet structureel. De noodzaak om te veranderen wordt door veel mensen niet gevoeld en we vinden het al snel betuttelend als ons wordt verteld hoe we moeten leven. We willen zelf kunnen kiezen. Het probleem is echter groter dan het individu. Experts, wetenschappers en gezondheidsfondsen bevestigen dat het noodzakelijk is om de leefomgeving gezonder te maken. Dat is een enorme opgave, die tijd, draagvlak, samenwerking en vooral lef vraagt.” Marjon Bachra
directeur-bestuurder JOGG

JOGG werkt aan het structureel gezonder maken van de omgeving, waardoor een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren makkelijker wordt. We werken samen met meer dan 220 gemeenten en meer dan 1000 andere partijen: overheid, politici, zorgprofessionals, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappers én bedrijven. De aanpak van JOGG leidt tot eigenaarschap bij deze partijen, tot veranderingen in hun beleid en meer samenwerking. Dit blijkt uit het onderzoek van Mulier Instituut, Amsterdam UMC en ErasmusMC.

Aanpak JOGG focust op jeugd
JOGG richt zich specifiek op de jeugd, want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Omdat een gezonde leefstijl niet gelijk verdeeld is in Nederland geven we juist op plekken waar een gezonde leefomgeving niet vanzelfsprekend is, een extra steuntje in de rug. In buurten met veel gezinnen met een lage sociaal economische positie (SEP) ligt het bereik van JOGG op ruim driekwart (77%) (Mulier, 2024). In 2021 concludeerde de internationale Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) al dat JOGG zorgt voor meer (gezonde) levensjaren, een vergrote arbeidsmarktdeelname en een besparing van 2,72 euro aan ziektekosten per persoon per jaar in Nederland.