Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 25 april 2024

‘De tijden dat schoolkantines snackbars zijn, is echt voorbij’

Fruit, groente, watertappunten, volkorenbrood en gezonde snacks. Op de meeste middelbare en mbo-scholen is dat inmiddels voorhanden. Daar mogen de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen trots op zijn. De tijden dat schoolkantines snackbars zijn is echt voorbij, concluderen Akkoord-trekker JOGG en kennispartner Voedingscentrum. Samen met voedingsproducenten, cateraars, groothandels en watertappuntleveranciers werd vorige week nagedacht welke uitdagingen komend jaar opgepakt kunnen worden.

Jaarbijeenkomst ondertekenaars Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Op donderdag 18 april kwamen de ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2021-2025) fysiek bij elkaar om kennis uit te wisselen en samen na te denken over vervolgstappen die de schoolomgeving gezonder maakt en die leerlingen ertoe verleidt om een gezonde keuze te maken. De bijeenkomst op het ROC Sport College in Utrecht stond in het teken van het thema 'Pak de Regie', welke stappen kunnen bedrijven zélf zetten om de schoolomgeving gezonder te maken. Dat sommige deelnemers al volop de regie pakken blijkt uit de goede voorbeelden en voornemens die gedeeld worden. Voedingsproducent Smiley-Apple zocht de samenwerking met cateraar Catermaat en producent Eurosalad op. Samen bieden ze scholen kleine koelvitrines die gevuld zijn met groente en fruit. En dat slaat aan, er zijn meer appels verkocht dan ooit! Ook voedingsproducent Baker & Baker timmert aan de weg. Zij maken het op verschillende manier aantrekkelijke voor cateraars om broodproducten te kopen die voldoen aan de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum.

'We doen veel voor de leerlingen en studenten, maar we misten het echte contact met hen. Dat gaan we het komend jaar tot stand brengen met een app voor het mbo waarmee ze punten sparen als ze een gezonde keuze maken, krijgen ze korting en aanbiedingen en kunnen ze aan winacties en dergelijken meedoen. Op die manier pakken wij het komend jaar dus de regie.’ Emond Hagens
Manager Operations Appel Catering

Toch blijkt uit de reacties van cateraars en producenten dat het aanbieden van een gezond aanbod niet altijd gemakkelijk is. Zeker de laatste jaren met de stijgende prijzen en loonkosten is het prijstechnisch een ingewikkeld verhaal geworden. Ze geven aan verlegen te zitten om een helpende hand van de onderwijsinstellingen. Door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan gezonde voeding kunnen leerlingen gestimuleerd worden om een gezonde keuze te maken. Furaha Kensmil van de VO-Raad en Marlies Mast van de MBO-Raad beloven het onderwerp op de agenda te blijven zetten. Gezonde voeding is immers de basis voor goede schoolresultaten. Onderwijsinstellingen hebben daar een direct belang bij.

Het Slow Food Youth Network helpt ook een handje. Deze club onderzoekt, in opdracht van JOGG en Jong Leren Eten, hoe cateraars mbo studenten kunnen verleiden om een duurzamere en gezondere keuze te maken. De uitkomsten van dit onderzoek worden met alle akkoord-ondertekenaars gedeeld.

Patty Scholten van JOGG neemt de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van beleid en politiek door. Zoals de gratis schoolmaaltijden die niet alleen meer gesteund worden door het ministerie van VWS maar nu ook door OCW en SZW.

'Het is goed dat er breder draagvlak komt vanuit verschillende ministeries omdat het verschillende thema's raakt.’ Patty Scholten
Manager Gezonde Omgeving, JOGG

JOGG is ook betrokken bij de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’. Waarbij minstens 1 uur per dag bewegen, maximaal 30 minuten achter elkaar stilzitten, gezonde voeding en cultuur en talentontwikkeling belangrijke pijlers zijn.

Het Voedingscentrum monitorde ook dit jaar weer de schoolkantines. Alhoewel nog niet volledig aan de ambitie voldaan wordt zien Kristy Hamberg en Linda Hoebink toch verbeteringen. Zij kijken naar het grotere plaatje. De afgelopen jaren is een grote slag gemaakt, benadrukken zij. Het aanbod op scholen is veel gezonder en duurzamer geworden. Op veel scholen zijn nu drinkwaterpunten, en er wordt steeds vaker fruit, groente en volkorenbrood aangeboden.

Auteur en adviseur Joris van Zoelen inspireerde de aanwezigen vol in te zetten op hun missie. “Het aantal kinderen met obesitas groeit, het aantal kinderen dat niet ontbijt ook. Daar krijg ik buikpijn van."

'We kunnen een mens op de maan zetten maar we krijgen het niet voor elkaar om voortaan volkoren in plaats van wit brood aan te bieden in schoolkantines? Kom op zeg! Neem stelling in, maak voor iedereen duidelijk welk probleem jij aanpakt, en zorg voor massieve actie.' Joris van Zoelen
Auteur en adviseur