Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 3 februari 2021

Eén regisseur, twee gemeenten

Larisa Brinkhoff is JOGG-regisseur in twee gemeenten: Epe en Arnhem. Geen buurgemeenten en ook geen gemeenten die qua schaal erg op elkaar lijken. Toch ervaart ze deze combinatie van functies als verrijkend. Het helpt haar in beide gevallen om maatwerk te leveren. ‘De ervaringen die ik in Epe opdoe, komen ook in Arnhem van pas. En andersom!’

Larisa Brinkhoff, JOGG-regisseur van Epe en Arnhem

In niet-coronatijden werkt Brinkhoff op locatie bij de twee gemeenten. Twee dagen in Arnhem, twee dagen in Epe. 'Ik werk per week gemiddeld 16 uur in Epe en 12 uur in Arnhem. In Arnhem maak ik deel uit van een groter team binnen de gemeente. We pakken JOGG hier met drie personen op en werken samen met veel buurtsportcoaches en focussen op vijf stadswijken.’ In Epe is ze de enige JOGG-regisseur maar werkt ze met Heel Epe Beweegt nauw samen met drie buurtsportcoaches. Ook werkt ze bij veel projecten in Epe samen met andere gemeenten uit de regio.

De combinatie is min of meer toevallig ontstaan. Vanwege eerdere functies, onder meer bij de Gelderse Sport Federatie en als kwartiermaker voor GO! (Gezond Onderweg) beschikte ze in beide gemeenten over de benodigde knowhow en netwerken.

Ze is moeder van twee kinderen van zes en acht jaar. En ook in haar eigen omgeving zet ze de missie van JOGG voort. ‘Ik heb me bijvoorbeeld ingezet voor een beweegparcours op het schoolplein van onze kinderen. Juist nu is het belangrijk dat we extra stimuleren dat kinderen bewegen.’ Doordat ze zelf jonge kinderen heeft, kan ze zich ook makkelijk verplaatsen in andere ouders als ze als JOGG-regisseur met deze groep te maken heeft. ‘In Epe is ouderbetrokkenheid op dit moment een speerpunt.’ Zo neemt ze de ervaringen vanuit de ene ‘rol’ gemakkelijk mee in de andere.

Zelfde doel, soms een andere methode

‘Een paar weken geleden organiseerden we samen met een bedrijvennetwerk in Epe een geweldige online-bijeenkomst met JOGG-ambassadeur Herre Zonderland over de gezonde werkvloer. Een inspirerende bijeenkomst. En tegelijk weer een nuttige ervaring om mee te nemen naar Arnhem.’

In Arnhem kunnen iets makkelijker grotere initiatieven, zoals een schaatsbaan voor kinderen midden in een wijk gerealiseerd worden. ‘Maar ook dan is het goed je de vraag te stellen: hoe kunnen we in Epe hetzelfde bereiken op een manier die bij die gemeente past?’

Betrokkenheid belangrijker dan schaal

Natuurlijk is de omvang van de gemeenten het grootste verschil. Epe heeft ongeveer 33.000 inwoners en Arnhem circa 162.000. De gemeentelijke organisaties zijn daardoor dus ook verschillend. ‘Maar ondanks dat Arnhem een complexere en grotere organisatie heeft, ervaar ik dat de afstand met het stadsbestuur kleiner is dan je zou denken. Natuurlijk is het anders dan in Epe, er zijn meer schakels, meer mensen betrokken, maar in Arnhem ervaar ik dat de betrokkenheid van het stadsbestuur bij de onderwerpen waar we mee bezig zijn ervoor zorgt dat ook in een grotere gemeentelijke organisatie de lijnen toch heel kort kunnen zijn. Het schaalverschil merk ik vooral bij publiek-private samenwerking. Dat is in Arnhem gewoon iets complexer.’

‘Je moet de verschillen niet overdrijven hoor. Epe is geen klein dorp. Die gemeente heeft ook gewoon negentien scholen. Daardoor zijn de ervaringen die we in Epe opdoen vaak ook wel degelijk interessant voor Arnhem. De schaal is anders, maar de problematiek is vaak hetzelfde.’

One size fits all gaat niet op

‘Als ik voorbeelden of aanbevelingen uit de JOGG-updates lees, ga ik na op welke manier we daarmee ofwel in Epe of in Arnhem aan de slag kunnen gaan, of in beide gemeentes. Soms sluit zo’n verhaal heel goed aan bij wat net op dat moment een speerpunt is in een van de twee gemeenten, want de hoofddoelen in beide gemeenten zijn hetzelfde, maar ze leggen natuurlijk wel verschillende accenten.’

Doordat ze in twee gemeenten werkt, is ze zich er extra van bewust dat one size fits all niet opgaat. ‘Elke gemeente is anders, alle lokale netwerken zijn net weer even anders. Dus moet je je altijd afvragen: hoe kan het bij ons?’


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?