Naar het nieuwsoverzicht
Opinie, 9 november 2021

Hoe krijgen we de voedselaanbieders rond de scholen mee?

Met de pilot Eetomgeving op en rondom scholen kijken we ook naar voedselaanbieders in de directe fysieke omgeving van de scholen. Denk daarbij aan de winkels en horeca waar leerlingen en studenten voor of na schooltijd, of in een tussenuur, naartoe gaan om iets te kopen. Vaak gaat het om producten die op school niet verkrijgbaar zijn en die ze ook niet meenemen vanuit huis. Ook dát aanbod is cruciaal voor het eetgedrag van leerlingen. Voor dit belangrijke onderdeel van de pilot, het benaderen en meekrijgen van ondernemers in de buurt van de scholen, om hun aanbod gezonder te maken en de effecten daarvan in beeld te brengen, is de hulp ingeschakeld van Greendish. Senior consultant Arzien Wels vertelt hoe dit is aangepakt.

"Voor de ondernemers, maar ook voor de scholen is het een meerwaarde samen te werken en van elkaar te leren" Arzien Wels
Senior consultant bij Greendish

De eerste stap was: een reëel beeld krijgen van waar de leerlingen hun honger stillen als ze onderweg naar of van school gaan of tussendoor iets kopen. Wels: ‘Besef dat een rondje langs de snackbar aan de overkant van de straat tijdens een tussenuur vaak een ingesleten patroon is en dat de leerlingen van tevoren al precies weten wat ze gaan bestellen. Je moet daar niet naïef in zijn. Dat is niet iets wat je zomaar even verandert.’

Stap voor stap
Wels: ‘Ik denk dat het veelzeggend is dat het gelukt is veertien ondernemers in de omgeving van de scholen bereid te vinden deel te nemen, in coronatijd. De wil is er bij deze ondernemers. Ze zijn echt nieuwsgierig of ze een impact kunnen hebben op deze doelgroep.’ Wel is het contact met hen gedegen voorbereid en zijn ze stap voor stap betrokken.

‘We zijn begonnen de winkels aan te schrijven, mede namens de gemeente. Met hun logo erbij op de brief. We hebben uitgelegd dat we hen graag willen benaderen om bij te dragen aan een gezonde omgeving voor de leerlingen van de betreffende scholen. Dat bleek belangrijk voor het vertrouwen. In de brief hebben we gevraagd of wij hen mochten bellen.

In de daaropvolgende gesprekken met de ondernemers die openstonden voor deelname aan de pilot hebben we steeds onze positieve insteek benadrukt. En natuurlijk hebben we alle begrip getoond dat ondernemers, zeker in deze tijd, ook gewoon in de eerste plaats omzet moeten draaien. We hebben niet streng opgelegd dat het alleen maar op één bepaalde manier kan, maar we zijn steeds met elke ondernemer samen gaan kijken wat er mogelijk was.’ Met de ondernemers zijn dus individuele afspraken gemaakt om hun aanbod gezonder te maken en het effect goed te kunnen meten, overigens met adviezen van het Voedingscentrum. Zo is bijvoorbeeld met een pizzeria afgesproken om twee maanden lang de smakelijke, gezonde vegetarische pizza prominenter te presenteren dan de ‘gewone’ varianten.

Het is volgens Arzien Wels cruciaal dat de ondernemers zelf achter de pilot staan, en er ook kansen in zien.

‘Voor de ondernemers, maar ook voor de scholen is het een meerwaarde samen te werken en van elkaar te leren. Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke kick-off met alle betrokkenen nu niet mogelijk. Dat was echt een gemis. Zodra dit weer kan, zijn dat soort uitwisselingsmomenten cruciaal. Het zijn ook momenten om partijen die hun nek uit willen steken terecht in het zonnetje te zetten.’

Wels hoopt en verwacht dat de uitkomsten van de pilot straks bruikbaar zullen zijn voor JOGG-gemeenten die ook via meerdere sporen de scholen én hun (eet)omgeving gezonder willen maken. ‘Per locatie zou je moeten kijken welke aanbieders je het best zou kunnen bereiken. Soms is het misschien beter je op slechts een paar te concentreren, op andere plekken zal de impact groter zijn als je je op wat meer aanbieders richt.’ De uitkomsten worden dit najaar (2021) verwacht. Heel ambitieuze gemeenten kunnen er dus al heel snel mee aan de slag!

Greendish: duurzame en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar
Greendish is een onderzoeks-, kennis- en adviescentrum dat ondernemers en overheden helpt en bijstaat om hun medewerkers en klanten duurzame en gezonde voeding te verstrekken. Duurzamer en gezonder voor mens, dier en de planeet, op basis van succesformules.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?