Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 22 september 2020

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een gezond en inclusief Nederland

Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en moeten bereikbaar zijn voor ieder kind. Dit verdient een belangrijke plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een gezond en inclusief Nederland en een gezonde generatie in de toekomst. Om deze gedachte kracht bij te zetten ondertekenden JOGG en 21 andere organisaties uit de sport, zorg en welzijn dinsdag in Den Haag twee manifesten, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

JOGG ondertekende vandaag, op initiatief van NOC*NSF, samen met organisaties vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’. 

“Ieder kind heeft het recht om lekker te kunnen sporten en bewegen. Daar maken we ons samen met andere partijen hard voor” Marjon Bachra
Directeur JOGG

“Als kinderen sporten en bewegen zitten ze lekkerder in hun vel, presteren ze beter op school en zullen ze langer in goede gezondheid leven”, geeft Bachra aan. “Inzetten op sport en bewegen als vorm van preventie loont dus. Een gezonde toekomst begint namelijk bij een gezonde jeugd. De manifesten sluiten naadloos aan bij de boodschap van JOGG en daarom zet ik mijn handtekening onder deze manifesten.”, aldus Marjon Bachra, directeur van JOGG.

De preventieve kracht van sport en bewegen is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard.

“Investeren in sport en bewegen levert de samenleving veel op”, aldus Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen.”

Het bijdragen aan een gezonde leefstijl en een gezonde samenleving is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen een plek hebben middenin de maatschappij. Dat is een opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Met de manifesten doen de ondertekenaars een beroep op politieke partijen om oog te hebben voor sport en bewegen. Om te komen tot een gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal voor iedereen.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?