Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 7 mei 2024

JOGG-aanpak draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor kinderen

JOGG zorgt zowel op korte termijn als op de lange termijn voor een gezondere leefomgeving voor kinderen. Gezonde keuzes in de leefomgeving van kinderen en jongeren worden steeds meer de norm. De aanpak kan versterkt worden door nog meer in te zetten op het betrekken van stakeholders voor wie gezonde leefstijl geen onderdeel is van hun eigen doelstellingen en beleid. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Stap voor stap naar een gezonde samenleving voor kinderen en jongeren; lessen uit de JOGG-aanpak’. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksconsortium met onderzoekers vanuit het Mulier Instituut, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en ErasmusMC.

Het onderzoek, met als doel de opbrengsten van de JOGG-aanpak inzichtelijk te maken en de werkzame mechanismen te identificeren die hieraan bijdragen, is uitgevoerd tussen 2020 en 2023. Op korte termijn is in de onderzochte gemeenten met de JOGG-aanpak draagvlak gecreëerd onder stakeholders om bij te dragen aan het gezond inrichten van de omgeving van kinderen en jongeren. Daarnaast zijn gezamenlijke acties en interventies ontwikkeld en uitgevoerd. Op de lange termijn zien de onderzoekers dat gemeenten bewegen naar een gezondere leefomgeving.

Het groeiende draagvlak en succeservaringen met concrete projecten (effecten korte termijn) dragen bij aan aanpassingen in het beleid van betrokken organisaties en borging van projecten (effecten lange termijn). Doordat steeds meer stakeholders verantwoordelijkheid nemen en meewerken worden gezonde keuzes in de leefomgeving van kinderen en jongeren steeds meer de norm. Dit draagt bij aan duurzame verandering richting een gezonde samenleving.

In het onderzoek wordt aanbevolen om veranderingen in de leefomgeving vooral plaats te laten vinden bij stakeholders voor wie de JOGG-aanpak past bij hun ambities, zoals scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties. De aanpak van JOGG kan verder worden versterkt door meer in te zetten op andere stakeholders, zoals supermarken en horeca. Daarnaast kan ook de landelijke overheid helpen de inzet van JOGG te versterken en de impact verder te vergroten.

Lees alle bevindingen en aanbevelingen in het onderzoeksrapport.