Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 18 december 2023

JOGG en ruim 100 wethouders willen lokaal kunnen blijven werken aan een gezonde jeugd.

Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG, roept samen met ruim 100 wethouders het beoogde kabinet op om te zorgen dat een breed lokaal en regionaal netwerk kan blijven werken aan gezonder voedingsaanbod, meer beweegmogelijkheden en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas. Vandaag verstuurt JOGG deze oproep aan informateur Ronald Plasterk en de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB.

Fundament

Gezond leven is een uitdaging in de huidige maatschappij, vooral als je opgroeit in een kwetsbare positie. Het is dan ook belangrijk dat er steun is én blijft vanuit de landelijke politiek om lokaal de JOGG-methode voort te zetten en te intensiveren. Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, is immers het fundament voor een gezonde samenleving van morgen.

Dit vraagt om samenwerking op verschillende vlakken; onderwijs, sport, huisvesting, zorg, openbare ruimte en economie. Alleen als je op al deze plekken structureel werkt aan een gezondere omgeving, niet alleen in het beleid, maar ook in de praktijk, kun je gezond daadwerkelijk gewoon maken.

Trendbreuk

Meer dan 200 gemeenten, waaronder de BES-eilanden, werken samen met JOGG volgens een bewezen methode. Gemeenten spelen daarin een centrale rol met hun netwerk van bestuurders, beleidsmakers, professionals, ondernemers én burgers. Uit analyses van het RIVM blijkt dat in het vierde jaar na invoering van de JOGG-methode overgewicht bij kinderen (2-19 jr) die wonen in een JOGG-buurt, ten opzichte van kinderen die niet in een JOGG-buurt wonen daalt. Verschillende onderzoeken laten bovendien zien dat met JOGG vooral kinderen in kwetsbare posities (wijken met een lage SEP) bereikt worden en dat JOGG zorgt voor meer (en gezonde) levensjaren en een vergrote arbeidsmarktdeelname en besparing van ziektekosten. Kortom: De JOGG-methode laat zien dat het mogelijk is om een trendbreuk te realiseren.

Oproep

Het JOGG-werknet heeft veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Het is daarom belangrijk dat de implementatie van de JOGG-methode ook de komende vier jaar hoog op de agenda van politiek Den Haag staat. Daarom roept Marjon Bachra samen met ruim 100 wethouders op: ‘Iedereen heeft het recht om gezond op te groeien. Vooral kinderen in een kwetsbare positie verdienen aandacht. Daarom is het belangrijk dat een breed lokaal en regionaal netwerk met de JOGG-methode blijft werken aan gezonder voedingsaanbod, meer beweegmogelijkheden en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas.’

Wethouders van de volgende gemeenten steunen de oproep aan de informateur: