Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 16 augustus 2023

JOGG roept op: neem preventie mee in de verkiezingsprogramma’s

Op 22 november 2023 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een spannend moment, waarin de koers van onze samenleving wordt bepaald. In de huidige maatschappij ligt een grote uitdaging om onze jeugd gezond op te laten groeien; met name kwetsbare kinderen en jongeren. Daarom roept JOGG de politieke partijen op: neem lokale preventie op in de verkiezingsprogramma’s. Maak lokale inzet voor een leefomgeving met een gezonder voedingsaanbod en meer beweegmogelijkheden mee mogelijk. Zodat gezond leven voor iedereen mogelijk en makkelijk wordt. Gezonde generatie, gezonde toekomst.

Geen individuele verantwoordelijkheid, maar een maatschappelijke opgave

Op veel plekken worden jongeren verleid tot het nuttigen van ongezonde voeding, worden ze niet gestimuleerd om te bewegen en ontspannen ze steeds minder. Het gevolg is dat 17 procent van de kinderen en jongeren tot 25 jaar in 2022 overgewicht had. Daar houden zij hun leven lang last van. En als we niets doen is de verwachting dat het percentage volwassen Nederlanders met overgewicht in 2040 stijgt naar 62%. Deze leefstijlcrisis kan niet opgelost worden door de verantwoordelijkheid bij het individu en de zorg te leggen. We staan voor een brede maatschappelijke opgave, waarin we in praktijk én beleid de transitie moeten maken van ongezond naar gezond. Alleen op deze manier wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Een Leefstijltransitie krijgen we alleen voor elkaar als Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties het bevorderen van een gezonde leefstijl meewegen bij iedere beleidskeuze die zij maken.
Foto van Marjon Bachra
Marjon Bachra Directeur-bestuurder JOGG

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien

De ongezonde omgeving raakt in bijzonder kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Zij leven gemiddeld 4 jaar korter en worden 15 jaar eerder ziek. Dat moet veranderen. Verschillende onderzoeken laten zien dat met JOGG vooral kinderen in kwetsbare posities (wijken met een lage sociaaleconomische positie) bereikt worden, dat het overgewicht bij kinderen in JOGG-gemeenten daalt ten opzichte van niet JOGG-gemeente en dat JOGG zorgt voor meer (en gezonde) levensjaren en een vergrote arbeidsmarktdeelname.

Health in all policies

Alleen samen maken we gezond gewoon. De leefstijltransitie krijgen we alleen voor elkaar met een brede integrale blik, met gezondheid in zowel landelijk als lokaal beleid. Daarom verbindt JOGG bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en professionals om gezondheid in beleid op te nemen en in de praktijk een gezonde leefomgeving te realiseren met een gezonder voedingsaanbod en meer beweegmogelijkheden. Door structureel te investeren in alle beleidsterreinen zorgt JOGG dat er lokaal en regionaal daadwerkelijk resultaten worden geboekt. Een gezonde jeugd wordt bewerkstelligd door structureel en langdurig met de JOGG-methode te werken. Dat vraagt ook de betrokkenheid van de landelijke politiek. Want als in ieder beleid gezondheid is opgenomen, wordt de gezonde keuze de normale keuze.