Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 21 april 2023

Koningsspelen 2023: inspireer kinderen om te blíjven bewegen

Samen aan een gezond ontbijt met de Koning. Voor 850 kinderen uit JOGG-gemeente Deventer werd dit vrijdag 21 april realiteit tijdens de landelijke opening van de Koningsspelen 2023. JOGG-adviseur Gezonde Omgeving Petra Kühr sloot aan en sprak mee over de kracht van de Koningsspelen als startpunt voor een leven vol bewegen.

1,2, iedereen doet mee

Het thema van de Koningsspelen van dit jaar is ‘1,2, iedereen doet mee’. Dit thema onderstreept de urgentie voor een gezonde leefstijl in alle lagen van de samenleving. Want juist in de leefomgevingen, waar andere zaken dan gezondheid prioriteit hebben, is het belangrijk deze zo in te richten dat kinderen geactiveerd worden om te bewegen. De Koningsspelen is een mooi initiatief dat deze kinderen niet alleen laat zien dat bewegen gezond is, maar ook hartstikke leuk!

De Koningsspelen is een mooi initiatief dat kinderen laat ervaren hoe lekker gezond ontbijten en hoe leuk bewegen is!
Petra Kühr
Petra Kühr JOGG-adviseur Gezonde Omgeving

De Koningsspelen als brandstof om structureel te blijven bewegen

Zowel de Koningsspelen als JOGG zetten zich in voor een gezonde jeugd in de basisschoolleeftijd op de thema’s voeding en bewegen. Zo laten de Koningsspelen niet alleen kinderen kennis maken met verschillende sportieve activiteiten, maar moedigen zij ook aan tot sporten ná de Koningsspelen. Hoe leuk is het als je een sport na de Koningsspelen nog een keertje kan doen? Zo zorgen ze voor een structurele verandering naar een gezonde toekomst.

JOGG zet zich sinds 2010 in voor deze structurele leefstijltransitie onder kinderen en jongeren. Zo moedigt JOGG scholen aan om bewegen in beleid en praktijk normaal te maken zodat kinderen het hele jaar door bewegen met onder andere The Daily Mile. En zorgt JOGG met werkwijze JOGG-Teamfit dat waar kinderen bewegen, zij ook toegang hebben tot gezonde voeding.

Niet alleen verbinden, maar ook aanjagen

Bij de organisatie van de Koningsspelen in Deventer was JOGG-regisseur Anouk Heijnens betrokken. Niet alleen als verbinder tussen alle partijen in de gemeente, maar ook als aanjager zodat kinderen ook na de Koningsspelen kunnen blijven bewegen. Zo is er in JOGG-gemeente Deventer een mooie samenwerking gerealiseerd met Stichting Leergeld, die ervoor zorgt dat kinderen van ouders die weinig te besteden hebben een financiële bijdrage ontvangen voor sportmiddelen en sportlessen. 

De Koningsspelen is een mooi samenspel geweest tussen verenigingsondersteuners, combinatiefunctionarissen en regisseurs. Zo kwam er niet alleen aandacht voor bewegen, maar ook voor het leefstijlthema 'water drinken'.

Zo maken we voor iedereen gezond gewoon. 

We zijn erg blij dat we er in Deventer voor hebben kunnen zorgen dat kinderen ook na de Koningsspelen kunnen blijven sporten.
Anouk Heijnens
Anouk Heijnens JOGG-regisseur Deventer

Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?