Naar het nieuwsoverzicht
Pers, 12 oktober 2021

Koningsspelen en JOGG samen sterk voor een gezonde jeugd

De Koningsspelen en JOGG gaan zich de komende jaren sterk maken om nog meer lokale samenwerkingen tussen scholen in het primaire onderwijs, sportaanbieders en gemeenten tot stand te brengen.

Foto: Bibi Veth

Sinds 2016 brengt de Koningsspelen sportaanbieders, gemeenten en scholen middels het ‘Koningsmatch Platform’ bij elkaar met als doel het gezamenlijk organiseren van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen op lokaal niveau.

Lokale verbindingen
De komende edities gaat de organisatie van de Koningsspelen samen met JOGG nog meer inzetten op het tot stand brengen van die waardevolle, lokale verbindingen. Enerzijds omdat scholen de hulp goed kunnen gebruiken; anderzijds om ervoor te zorgen dat de lokale partijen elkaar niet alleen tijdens de Koningsspelen weten te vinden, maar ook daarna.

JOGG gaat – met hun netwerk bestaande uit meer dan 190 aangesloten gemeenten inclusief Bonaire, Saba en Sint Eustatius – lokale sportaanbieders en scholen inspireren om verbindingen te leggen.

Kinderen structureel in beweging
“Met de Koningsspelen willen we een bijdrage leveren aan een gezondere, sportievere samenleving. Samen met JOGG kunnen we nog meer zogeheten Koningsmatches tot stand brengen en kinderen in het primaire onderwijs structureler laten bewegen. Kinderen plezier laten ervaren tijdens het bewegen, is daarbij het uitgangspunt. Want wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd,” aldus Richard Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.

Gezonde leefomgeving
“Kinderen met plezier meer laten bewegen, gezonde voeding stimuleren door dit vanzelfsprekend te laten zijn op zowel school, de vereniging of tijdens het sporten. Dit sluit goed aan bij de inzet en ambities van JOGG voor een gezonde schoolomgeving en ons aanbod in de sportomgeving of buurt,”
aldus Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, voormalig hockey international, MT-lid en Manager Gezonde Omgeving en Publiek-Private samenwerking bij JOGG.

Gemiddeld nemen 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland deel aan de Koningsspelen.

De Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation zijn de 'founding fathers' van de Koningsspelen. Inmiddels zijn de Koningsspelen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie die een structurele bijdrage levert aan een sportieve en verbonden samenleving.

In 2022 vindt de 10e editie van de Koningsspelen plaats op vrijdag 22 april.