Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 30 juni 2022

Leefstijltransitie op de Europese agenda

Om een structurele omslag van ongezond naar gezond waar te kunnen maken is het van belang dat we integraal samenwerken op lokaal, regionaal, nationaal én internationaal niveau. Want alleen samen kunnen we echt een verschil maken. Deze week zetten JOGG en partners daarom de eerste stap naar meer draagvlak in Brussel.

v.l.n.r. Marjon Bachra (JOGG), Pedro Goncalves (Co-Create Youth Declaration Task Force), Tomasz Frankowski (Member of the EPP), Emna Chaouch (moderator), Floor van Houdt (European Commission, Head of Sport Unit), Bo Wesley (Novo Nordisk),

Europees actieplan

De leefstijltransitie vraagt ook om beleid buiten de grenzen van ons land. Daarom pleit JOGG samen met de International Sport and Culture Association (ISCA)Schuttelaars & Partners, de JOGG Youth Health Community en supporting partners voor actie en inzet van de Europese Unie. 

“Een gezonde toekomst, begint bij een gezonde jeugd. Voor een echte verandering moeten we een samenleving creëren waarin het voor ieder kind mogelijk én makkelijk is om gezond te eten en voldoende te bewegen. Alle beleidsmakers en professionals van alle industrieën en sectoren, nationaal en internationaal, zijn nodig. Daarom is het heel belangrijk dat er op dit vlak ook vanuit Europa actie wordt ondernomen.”

Marjon Bachra, Directeur-Bestuurder JOGG

De eerste stap

Tijdens een kick-off event op maandag 27 juni 2022 zetten we gezamenlijk met ISCA en Schuttelaars & Partners letterlijk de eerste stappen naar draagvlak binnen het Europese Parlement voor een Europees actieplan #HealthyLifeStyle4All. Met de ondertekening van de call to action door alle aanwezigen, waaronder host Europarlementariër Thomasz Frankowski, werd het belang van Health in all policies, extra gelden voor dit onderwerp, integrale samenwerking waarbij ook het bedrijfsleven wordt betrokken, en een gezonde leefomgeving voor alle Europese inwoners onderstreept. Ook Europarlementariër Sara Cerdas benadrukte, in haar online bijdrage, dat zij het initiatief ondersteund en voorvechter is voor een gezonde leefomgeving en holistisch aanpak binnen de Europese Unie.

Hoofd van de Europese Sport Commisie, Floor van Houdt en Pedro Gonçalves (20) van the Co-Create Youth Declaration Task Force, versterkte tijdens de panel discussie de boodschap; “step out of our comfort zone and look out for partners”.

“This initiative fits perfectly with my sport report for the European Parliament, where I underline the importance of cross-sector collaboration and the need to support European campaigns such as HealthyLifestyle4All.”

Tomasz Frankowski, Member of the EPP. Rapporteur of the CULT committee


Kom ook in actie

De samenleving verander je niet in één dag. Je hebt draagvlak nodig, ideeën, strategieën, experimenten en tijd. De verantwoordelijk ligt bij iedereen. Het was dan ook goed te zien dat maatschappelijke, publieke en private organisaties uit diverse sectoren in Brussel samen kwamen en hun stem lieten horen.

Vind jij ook dat er op Europees level aandacht, tijd en geld moet worden besteed aan een gezondere toekomst? Ook jij kan de call to action ondertekenen.

#HealthyLifeStyle4All