Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 14 april 2022

VNG en Zorgverzekeraars Nederland roepen op tot het vormen van regionale preventie-infrastructuren

Koepelorganisaties VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteerden deze week hun preventiestatement, waarin zij oproepen tot de vorming van regionale preventie-infrastructuren. Deze wens sluit perfect aan op JOGG’s infrastructuur van 200 JOGG-gemeenten en partners, gericht op een gezonde jeugd.

JOGG is blij dat de koepelorganisaties VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) oproepen tot de vorming van regionale preventie-infrastructuren. Voor een structurele preventie is verantwoordelijkheid vanuit gemeenten en zorgverzekeraars van groot belang. De maatschappelijk verantwoordelijkheid ligt echter nog veel breder. Organisaties en partijen binnen de kinderopvang, het onderwijs, de sport, ruimtelijke ordening, welzijn, zorg en het bedrijfsleven spelen eveneens een cruciale rol.

Voor een gezonde jeugd bouwen nu al 200 gemeentelijke JOGG-teams aan lokale en regionale werknetten van deze partijen. Deze doeners zorgen dat er met al deze relevante partijen concreet wordt gewerkt aan een gezondere omgeving voor kinderen. Zij creëren gezonder voedingsaanbod in scholen, buurthuizen, bij sportverenigingen en evenementen en zij zetten in op meer beweegmogelijkheden in buurten en scholen, daarnaast zorgen zij voor passende zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Deze bestaande infrastructuur van kennis, kunde en activiteiten gericht op een gezonde jeugd vormt een mooie basis en sluit perfect aan bij de wens van de VNG en ZN tot vorming van lokale en regionale preventie-infrastructuren. Samen maken we gezond gewoon.