Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 15 november 2022

JOGG en samenwerkingspartners roepen op: vergeet in de plannen voor gratis schoolontbijt- en lunches absoluut gezonde voeding niet.

Zorg dat de gratis schoolmaaltijden, die er volgend jaar op initiatief van de Tweede Kamer komen, niet alleen magen gaan vullen, maar ook voeden passend binnen de Schijf van Vijf. Die oproep doen JOGG, Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst, Voedingscentrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Alliantie Kinderarmoede en JOGG-gemeenten Hoeksche Waard, Utrecht, Rheden, Overbetuwe, Wageningen, ’s-Hertogenbosch, Ede, Dordrecht en Venlo aan de Tweede Kamer

Gezond en structureel
Minister Wiersma van OCW maakt 100 miljoen euro vrij om gratis lunches en/of ontbijt op basisscholen in kwetsbare wijken mogelijk te maken. Dit moet voorkomen dat kinderen met een lege maag naar school gaan. Maar, de maatregel geeft ook een kans om juist hén gezonde voeding te bieden en daarmee de gezondheidsverschillen iets kleiner te maken. Wat JOGG en samenwerkingspartners betreft is het dan ook belangrijk dat de gratis maaltijden niet alleen magen vullen, maar ook voeden passend binnen de Schijf van Vijf. En dat er een gedegen start wordt gemaakt met het structureel invoeren van gezonde schoolontbijt- of lunches in héél Nederland. Iets wat zowel de gezondheid als de leerprestaties van leerlingen ten goede komt.

Daarnaast vragen ze de Kamerleden erop toe te zien dat bij de organisatie van deze schoolontbijt- en lunches, zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande structuren van gemeenten die al werken met onder andere de JOGG-aanpak, de Gezonde School-aanpak, Gezonde Basisschool van de Toekomst, het Voedingscentrum of het programma School en Omgeving van de Gelijke Kansen Alliantie.

Interdepartementaal werken

Alleen door domeinoverstijgende samenwerking bij invoering van dit soort maatregelen, kunnen we een gezonde generatie in 2040 – zoals ook beschreven in het regeerakkoord – realiseren. Ook Staatssecretaris van Ooijen benadrukte tijdens een recente NLVitaal bijeenkomst: “Het gezonder maken van de samenleving is iets wat we interdepartementaal aanpakken. Een onderwerp als gezonde voeding op scholen wordt nu bijvoorbeeld vanuit 3 à 4 verschillende ministeries aangevlogen, en daarin kan de samenhang beter.” De ondertekenaars van de oproep hopen dan ook dat de Tweede Kamer het belang en het stimuleren van gezonde voeding en bewegen op school blijvend op de agenda houdt.

Oproep door:

Marjon Bachra
Directeur-bestuurder JOGG

Joanne Blaak-van de Lagemaat
Wethouder Hoeksche Waard

Eelco Eerenberg
Wethouder Utrecht

Drs. Diena Halbertsma
Voorzitter Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Dr. ir. Gerda Feunekes
Directeur Voedingscentrum

Ronald ter Hoeven
Wethouder Rheden

Wijnte Hol
Wethouder Overbetuwe

Maud Hulshof
Wethouder Wageningen

Ufuk Kâhya
Wethouder ’s-Hertogenbosch

Leon Meijer
Wethouder Ede

Marc Merx
Wethouder Dordrecht

Frans Schatorjé
Wethouder Venlo

Prof. dr. Onno van Schayck
Voorzitter Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

Prof. dr. ir. Jaap Seidell
Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Drs. Sanne Spiero
Projectleider Alliantie Kinderarmoede

Dr. Monique Vingerhoeds
Onderzoeker Wageningen University & Research