Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 24 mei 2021

Wethouder Gezondheid waardeert de inzet van voedselaanbieders in Lelystad

Wethouder Gezondheid Jack Schoone sprak tijdens een online kick-off zijn waardering uit naar de voedselaanbieders die meedoen om een gezonde eetomgeving rond onderwijscampus Porteum te creëren.  Lokale supermarkten als Jumbo (de Waag), Boni (de Tjalk), Deen (Neringweg) en Subway doen mee om leerlingen een gezondere keuze te bieden in JOGG-gemeente Lelystad. Het is daarmee direct een voorbeeld van publiek-private samenwerking.

De aanbieders gaan van start met een combideal met daarin in ieder geval één gezonde eetwissel. Zij zullen hier actief promotie voor maken en zo leerlingen van Porteum aanmoedigen en verleiden om een gezondere keuze te maken. 

De kick-off maakt onderdeel uit van de deelname van JOGG-gemeente Lelystad aan de pilot gezondere eetomgeving scholen van JOGG. 

JOGG-teams van de gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad zijn gestart met een Pilot voor een gezonder voedingsaanbod in en rondom vo- en mbo-scholen. Ze verkennen gedurende het school/studiejaar 2020-2021 wat er nodig is om dit voedingsaanbod te verbeteren aan de hand van drie sporen uit het Raamwerk Eetomgeving Scholen. Dit onder andere in samenwerking met het Voedingscentrum, Gezonde school en Greendish.

Bron foto: Gemeente Lelystad


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?