Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 12 december 2022

Akkoordpartijen maken de eetomgeving binnen scholen samen gezonder

Steeds meer deelnemers sluiten zich aan bij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Een duidelijk teken dat het besef leeft dat we alleen samen gezond gewoon kunnen maken!

Goed nieuws! Het gezond maken van de leefomgeving voor jongeren staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Alle reden dus om actief aan het werk te blijven met de samenwerking binnen het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2021-2025) Dit met als doel gezonde keuzes op scholen voor kinderen de meest aantrekkelijke te maken.

Het feit dat steeds meer deelnemers aangesloten worden bij het Akkoord geeft aan dat het besef leeft dat we alleen samen gezond gewoon kunnen maken!

Met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen leveren diverse partijen zoals - voedselproducenten, groothandels, cateraars en waterpartijen - in de schoolomgeving een belangrijke bijdrage aan het stimuleren tot een gezondere keuze van eten en drinken in de schoolkantine. Eind 2022 staat de teller van deelnemende partijen aan het Akkoord al op 48 deelnemers!

De nieuwste deelnemers zijn:

Unilever
Eurosalad
Jabulani
Healzzy2GO
iTapToo Drinks 
ISS Foodservice NL
Royal Smilde Foods
Bites we Love
Vrumona
Smiley-apple
KWTP

JOGG maakt samen met alle partners in haar werknet de leefomgeving waar kinderen veel komen gezonder, waaronder ook de omgeving in en rondom vo- en mbo-scholen. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is een initiatief van JOGG en het Voedingscentrum en richt zich op alle scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deelnemers aan het Akkoord zorgen ervoor dat het aanbod van eten en drinken op scholen minimaal voldoet aan niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Bij niveau Zilver bestaat ten minste 60% van het aanbod uit gezondere broodjes, fruit, salades en andere gezondere producten. Water om te drinken is altijd beschikbaar en is het extra makkelijk om een gezondere keuze te maken doordat de gezonde producten vooraan liggen.

“Een overeenkomst tussen scholen, gemeentes, en diverse andere partijen om een gezond aanbod te realiseren in en rondom scholen” deelnemer van het Akkoord

Benieuwd naar wat we doen en wat het oplevert?

Wil ook jij werk maken van een gezonder voedingsaanbod binnen de schoolomgeving? Sluit je dan aan als deelnemer van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Hieronder in het kort wat we doen en wat het oplevert:

 • Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is een netwerk van groothandels, cateraars, producenten en waterpartijen die zich inzetten om het voedingsaanbod binnen vo- en mbo-scholen gezonder te maken. 
  Het netwerk stimuleert kennisuitwisseling over kansen en uitdagingen in de sector.
 • Deelnemers bevorderen hun onderlinge samenwerking voor het vergroten van een gezonder aanbod op scholen door knelpunten, dilemma’s en kansen te agenderen, met elkaar te bespreken en op te lossen.   
 • Deelnemers van het Akkoord nemen jaarlijks deel aan twee inspiratiebijeenkomsten met als doel het delen van kennis en ervaring en het stimuleren van samenwerkingen onderling. Éen keer in het jaar is er een fysieke bijeenkomst en één keer in het jaar een online bijeenkomst.   
 • De deelnemers krijgen desgewenst ondersteuning van de adviseur Eetomgevingen van het Voedingscentrum.  
 • Voor de uitwerking van specifieke onderwerpen kunnen deelnemers een (tijdelijke) werkgroep instellen die JOGG coördineert en begeleidt. Het voorzitterschap van een werkgroep wordt door deelnemers aan het Akkoord vervuld. Deelname aan een werkgroep staat open voor iedere deelnemer binnen het Akkoord, die een concrete bijdrage kan en wil leveren aan deze werkgroep. Doel, taak en duur van de werkgroep wordt vooraf concreet omschreven alvorens de werkgroep in te stellen. 
 • Deelnemen is kosteloos.  
 • Van de deelnemers vragen wij dat zij de ambitie en het doel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen onderschrijven en actief werken aan een gezonder voedingsaanbod. 
 • Naast het Akkoord stimuleert JOGG ook een gezonder aanbod in de sport- en buurtomgeving middels de werkwijze JOGG-Teamfit.

    Wil je meer weten over het Akkoord? Stuur dan een mail naar miriam.muhl@jogg.nl

    De volgende 48 deelnemers* sloten zich al aan bij het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025:

    Bright Trade, Cater Concept, Catermaat, Cirfood, Level Up Catering, Markies Catering, Stapfoods, Van Leeuwen Catering, Vending@Work, Vital4Skool, WDM Schoolcatering, Langerak de Jong, Sligro, Aqua Chain, jointhepipe, KRNWTR, Merkkwater, Ological, Sprankle, Waterlogic, 5th Season Fruit, Baker & Baker, Bazqet, Charlie’s Organics, Coca-Cola, Farmer Brothers, Food2Smile, Fruitfunk, Greenco Packing BV, Koninklijke Peijnenburg, Mars Nederland, Oranka Vruchtensappen, Spadel, Compass-group Nederland, Groentegoed, Grünten, Susie Ice Cream, Unilever, Eurosalad, Jabulani, Healzzy2GO, iTapToo Drinks, ISS Foodservice NL, Royal Smilde Foods, Bites we Love, Vrumona, Smiley-apple, KWTP.

    *Peildatum 12 december 2022. Er sluiten zich in de toekomst nog meer deelnemers aan.