Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 16 oktober 2023

European Week of Regions and Cities: Aandacht voor lokale JOGG-aanpak op internationaal niveau

De problematiek rondom een ongezonde leefomgeving houdt niet op bij de landsgrenzen. Alleen met samenwerking op lokaal, nationaal én internationaal niveau maken we gezond gewoon. Vorige week vond de European Week of Regions and Cities plaats in Brussel. JOGG organiseerde tijdens deze week een officieel side-evenement om haar expertise op het gebied van lokale aanpakken met verschillende Europese organisaties te delen.

v.l.n.r.: Marjon Bachra (JOGG), Ingrid Stegeman (EuroHealthNet), Cecile Prakke (moderator), Callum Leese (University of Dundee), Casper Sluiters (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Samen sta je sterk

Een gezonde leefomgeving begint bij een sterk lokaal fundament. Maar om écht de transitie te maken van ongezond naar gezond, is ook internationale steun nodig. Zo staat een gezonde leefomgeving in de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties op nummer 3. En ook de Europese Unie werkt aan een gezondere leefomgeving van kinderen en jongeren. De Europese Unie financiert bijvoorbeeld het project EU-schoolfruit, waarmee scholen 20 weken lang 3 porties groente en fruit per leerling ontvangen. Toch voelt het af en toe alsof de Europese Unie ver van de burger af staat. ‘We hebben lokale en regionale gemeenschappen nodig om Europese ambities te laten slagen,’ aldus Europees Parlementariër Samira Rafaela tijdens de bijeenkomst.

Van internationaal beleid naar lokale praktijk

Maar hoe vertaal je deze ambities naar de praktijk? Daarover sprak Marjon Bachra, directeur-bestuurder van JOGG, tijdens de rondetafeldiscussie in Brussel. ‘We zorgen lokaal met 212 JOGG-gemeenten dat alle betrokken partijen met elkaar aan tafel zitten om concrete impact te maken. Van de lokale overheid tot sportkantines, van scholen tot zorginstellingen. Daarnaast werken we landelijk aan afspraken tussen overheidsinstanties, kennisinstituten en private partners. Bijvoorbeeld, het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Hiermee helpen we het lokale werknet om schoolkantines gezonder te maken.’ Casper Sluiters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bemoedigde: 'Binnen de Europese Unie is men heel welwillend om om te luisteren naar en te leren van de ervaringen in lokale gemeenschappen.'

Kijk niet naar leefstijl, maar naar leefomgeving

In Brussel wordt nog vaak gedacht vanuit ziektebeelden als het om preventie gaat. Zonde, omdat echte impact juist wordt gemaakt als we kijken naar de leefomgeving. ‘Wanneer we over leefstijl praten, dan gaat het meestal om individuele verantwoordelijkheid. Maar gezondheid gaat juist over zaken als kansengelijkheid, economie of de inrichting van buurten,’ zei Ingrid Stegeman van EuroHealthNet. ‘Eigenaarschap is belangrijk, maar belangrijker nog is dat we sámen de gezonde omgeving vormgeven,’ voegde Callum Leese, University of Dundee, eraan toe.