Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 16 October 2021

City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving van start

Een gezonde, duurzame én betaalbare voedselkeuze voor iedereen. Dat is het doel van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Op Wereldvoedseldag, zaterdag 16 oktober 2021, zetten 8 gemeenten, 3 ministeries, het Voedingscentrum, Taskforce Korte Keten, Platform 31, Flevo Campus en JOGG hun handtekening onder deze City Deal in het World Food Center in Ede.

Gezond en duurzaam voedselaanbod in 2030

Een gezond en duurzaam voedselaanbod moet voor iedereen lokaal haalbaar en betaalbaar zijn. Lokaal haalbaar: uit de buurt of regio; betaalbaar: óók of júist voor mensen met een lager inkomen. Dat is de afspraak die JOGG en de andere partijen in deze City Deal met elkaar hebben gemaakt. Centraal staan de volgende drie doelen:

1. Een gezonder en duurzamer aanbod in het straatbeeld en bij voedselaanbieders Bijvoorbeeld bij zorginstellingen, sporthallen, in de supermarkt, catering en horeca.

2. Een stapsgewijze verandering in het eetpatroon naar meer producten die binnen de Schijf van Vijf passen. Bijvoorbeeld minder vlees en meer groente en plantaardige eiwitten.

3. Het vergroten van het aandeel lokaal en regionaal geproduceerd voedsel in het dagelijks menu.

Pilots

In de komende 4 jaar experimenteren de deelnemende partijen met diverse pilots. Hoe kunnen we het voedselaanbod in de fysieke omgeving (winkels, horeca, kantines) beïnvloeden? Wat is daarvoor nodig? We onderzoeken onder andere juridische mogelijkheden om een gezonder aanbod te realiseren en we starten pilots met horeca en retailondernemers om gezondere maaltijden en producten aan te bieden. Zo leren we gezamenlijk wat wel en wat niet werkt.

"Binnen deze City Deal hopen we onze kennis uit de praktijk te benutten en nieuwe expertise op te doen die wij weer kunnen delen met onze JOGG-gemeenten
Marjon Bachra
Marjon Bachra Directeur JOGG

Kennis uit en voor de JOGG-praktijk

"JOGG zet zich in voor een gezonde jeugd, gezonde toekomst," zegt JOGG-directeur Marjon Bachra. "Een toekomst waarin kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Eén van de zaken waar we hard aan werken is een gezonder voedingsaanbod op alle plekken waar kinderen komen. Met deze City Deal hopen we daar weer een stap dichterbij te komen."

"Voor JOGG ligt in dit samenwerkingsverband een mooie rol om eerder opgedane kennis vanuit onze eigen praktijk te delen," gaat Bachra verder. "Inmiddels zijn 191 gemeenten onderdeel van het JOGG-werknet en zetten zij lokaal in op een gezondere omgeving. Zo wordt met JOGG-Teamfit  gewerkt aan een gezonder voedselaanbod in sportkantines, op sportevenementen, in buurthuizen, bij speeltuinen en kinderboerderijen. En met het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen zetten in op gezondere schoolkantines. Een aantal JOGG-gemeenten is in 2020 bovendien gestart met de Pilot gezondere eetomgeving scholen, waarbij de focus ligt op een gezonder voedingsaanbod in en rondóm de school."

JOGG kan op haar beurt van de samenwerking binnen deze City Deal ook weer leren. Bachra: "We hopen JOGG-gemeenten bij de pilots te betrekken en nieuwe inzichten op te doen waarmee we de ondersteuning van JOGG-gemeenten op het gebied van een gezondere voedselomgeving kunnen versterken."

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten die worden geboekt binnen de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving? Houd dan agendastad.nl in de gaten. Natuurlijk delen we ook af en toe een update in onze nieuwsflits, waarmee we het JOGG-werknet op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen. Ben je nog geen lid? Schrijf je dan onderaan deze pagina in.  

Partners City Deal
De City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving werd op 16 oktober ondertekend door de ministeries van BZK, LNV, VWS, de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Ede, Rotterdam, Wageningen, Haarlem, Almere en Den Haag, het Voedingscentrum, JOGG, Platform 31, Taskforce Korte Keten en Flevo Campus.

Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?