Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 10 juni 2021

Lokale leefomgeving jeugd onder druk

Gemeenten voelen zich genoodzaakt hun begroting te dichten door te bezuinigen op sport- en speelvoorzieningen. Dit gaat ten koste van de leefstijl en leefomgeving van jongeren. 

In de afgelopen periode zijn kinderen ongezonder gaan eten, minder gaan bewegen en zwaarder geworden. Juist nu is het van belang om extra aandacht te besteden aan een gezondere leefomgeving, maar financiële tekorten staan de realisatie daarvan in de weg. 

In JOGG-gemeente Haarlemmermeer zijn er plannen om de uitgaven aan sport met twee miljoen euro te verminderen. Ook in JOGG-gemeente Maastricht waren er geluiden over het verwijderen van speeltuinen
Dat komt een gezondere leefomgeving voor de jeugd niet ten goede.

Robert van de Graaf van Sportservice Haarlemmermeer stelt dat een bezuiniging van twee miljoen euro op sport, een grote impact op de gezondheid van de regio zal hebben. “Dan zie je de komende jaren echt de beweegarmoede toenemen, wat leidt tot een toename van overgewicht”, aldus van de Graaf.


De inwoners van Haarlemmermeer zijn een petitie gestart om de bezuinigingen op sport te stoppen.
Vanavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel om deze bezuinigingen door te voeren.

Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?