Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 15 september 2020

Onderzoek Maastricht UMC+ bevestigt: coronamaatregelen hebben negatief effect op leefstijl kinderen

Kinderen eten ongezonder, bewegen minder en zijn zwaarder geworden. Dat blijkt uit de COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children): een onderzoek van kinderartsen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek vond plaats onder 189 kinderen (en hun ouders) in het gehele land.

1 op de 3 kinderen geeft aan meer ongezonde snacks te zijn gaan eten tijdens de coronacrisis. Daarbij is 75% van de kinderen minder gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten per dag minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Vorig jaar haalde 64% van de kinderen de beweegnorm (1 uur matig-intensieve beweging per dag), tijdens de coronacrisis was dat nog maar 20%. Verder geeft één op de vijf kinderen aan dat ze zijn aangekomen. Bij kinderen die al overgewicht hadden ligt dat percentage op zo’n 40%.

Hoewel de lockdown achter ons ligt zijn deze negatieve gevolgen voor kinderen waarschijnlijk nog niet van de baan. We stevenen af op een economische crisis en dr. Anita Vreugdenhil, een van de kinderartsen betrokken bij het onderzoek, geeft aan dat uit studie blijkt dat zo’n crisis resulteert in een ongezondere levensstijl bij kinderen, met name bij kwetsbare groepen*.

Toename sociale ongelijkheid onder kinderen door corona

Dat de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren groot is, bleek eerder deze zomer ook uit een onderzoek van iresearch in opdracht van JOGG.

Marjon Bachra, directeur van JOGG: 

“Al deze onderzoeken laten zien dat sociale ongelijkheid enorm toeneemt. Kwetsbare groepen ervaren meer negatieve gevolgen van de coronacrisis door een daling in inkomen, beperktere toegang tot onderwijs en minder hulp van ouders bij thuisonderwijs. Dit leidt vervolgens weer tot leerachterstanden, slechtere mentale gezondheid en gewichtstoename. Daarom streeft JOGG ernaar dat elke gemeente in Nederland actief aandacht besteedt aan deze kwetsbare kinderen.”

Structurele aandacht gezonde leefstijl

JOGG maakt zich structureel hard voor een leefstijltransitie van ongezond naar gezond. Want alleen dan kan onze jeugd opgroeien tot een gezonde generatie. Wij willen het mogelijk maken dat álle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen, en goed slapen. Wij maken de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. Dat doen we samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?