Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 5 april 2023

“Toon lef. Doe het met je hart en anders niet”

Meer dan 1000 watertappunten erbij en veel meer gezonde snacks en lunches op middelbare en mbo-scholen. Dat en meer is het resultaat van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Met nog anderhalf jaar in het vooruitzicht inventariseerde initiatiefnemers JOGG en het Voedingscentrum de ambities van deelnemers aan het Akkoord. Zij willen graag door om jongeren te bewegen de gezonde keuze te maken. Want dat het Akkoord hard nodig is én werkt, daarover is iedereen het eens. Alleen door samen te werken kan de leefomgeving van jongeren gezonder gemaakt worden.

JOGG

Afgelopen week kwamen de deelnemers aan het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021 – 2025 bijeen in evenementencentrum Haags Hoog om na te denken over de toekomst van het Akkoord. Met het Akkoord leveren groothandels, cateraars, leveranciers van watertappunten en producenten een belangrijke bijdrage aan het stimuleren tot een gezondere keuze van eten en drinken op vo- en mbo-scholen door deze keuze gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Wat willen zij de komende 1,5 jaar nog graag bereiken en is daarna een nieuw akkoord nodig? Dat waren de vragen die centraal stonden op de bijeenkomst die georganiseerd werd door JOGG, dat samen met het Voedingscentrum initiatiefnemer is van het Akkoord.

Patty Scholten, Manager Gezonde Omgeving bij JOGG, bedankt de deelnemers voor hun inzet in de afgelopen 2,5 jaar. “Wij kunnen een prachtig plan maken, maar jullie zijn degene die de slag van papier naar praktijk maken. Het bedrijfsleven heeft een grote invloed op een gezonde schoolomgeving. Wij, publieke en private partijen, moeten samenwerken om de leefstijltransitie waar te maken.”

Dat de coalitie daarmee voortvarend aan de slag is gegaan, is terug te zien in de cijfers van de afgelopen 2,5 jaar. Er zijn meer dan 1000 watertappunten op scholen gerealiseerd, het aanbod gezonde snacks is uitgebreid, in iedere schoolkantine ligt groente en fruit, het aantal ondertekenaars is gegroeid naar 48 partijen die zich daadwerkelijk inzetten voor de gezonde keuze, en het aantal scholen dat de ambitieverklaring heeft ondertekend en de zilveren of gouden kantineschaal, de erkenning voor een gezonde kantine, in ontvangst hebben genomen is toegenomen.

“Op een gezonde kantine moet je dagelijks blijven sturen, is onze ervaring. Het gaat niet vanzelf.” Vincent Kock
Level-Up

Het Akkoord werkt, vindt ook beleidsmedewerker Thomas Breedveld die namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig is. “Als overheid proberen we ervoor te zorgen dat gemeenten aanbieders van ongezonde voeding in de toekomst in bepaalde omgevingen kunnen weren. Ook leggen we kidsmarketing aan banden en proberen we de invloed van sociale media te beperken. Hoe meer partijen de handen in elkaar slaan om dit tegen te gaan hoe beter. Wij zijn dus groot voorstander van voortzetting van dit Akkoord.”

Tafelgesprekken tijdens de bijeenkomst Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Ook de andere aanwezigen zien het nut én de noodzaak om door te gaan. No-limits, toon lef en schouders eronder, klonk het van verschillende kanten. Het liefst doen ze er nog een schep bovenop door het Akkoord uit te breiden naar andere plekken die zich op jongeren richten, zoals pretparken, jeugdcentra en buurthuizen en sportkantines. Ook willen ze ervoor zorgen dat de groothandels mee gaan doen aan het Akkoord. Daarmee is de hele keten aan voedingsleveranciers vertegenwoordigd.

“Toon lef. Doe het met je hart en anders niet. Dat wil ik mede-deelnemers meegeven. Zet elke keer een stap en maak het beter.” Wilma de Reus
Catermaat

Andere plannen zijn om jongeren nadrukkelijker bij het Akkoord te betrekken, het aanbod aan gezonde producten uit te breiden en de voorlichting over gezonde voeding te verbeteren. Daarnaast mag het Akkoord ook best activistischer gepresenteerd, vinden de deelnemers. Ze doen het tenslotte om de jeugd het recht te geven gezond op te groeien. En de gezonde keuze de makkelijkste te maken. Dat is waar iedereen voor aan het werk is. No Limits!


Wist je dat we met ons initiatief Kind Naar Gezonder Gewicht via de lokale zorgverlener kinderen en ouders helpen om de transitie te maken naar een gezondere leefstijl?