School

In de kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Onze droom
Een school en kinderopvang waar kinderen al vanaf jongs af aan in een gezonde omgeving opgroeien. Elke dag groente en fruit eten, is de normaalste zaak van de wereld en water drinken is de norm. Kinderen spelen en sporten en leren wat een gezonde leefstijl inhoudt. Zodat de jeugd opgroeit tot fitte en vitale volwassenen!

Resultaten

Meer dan 40 Akkoordpartijen werken aan een gezond aanbod op scholen in samenwerking met JOGG en kennispartner Voedingscentrum.

Omgeving school

Fit for the Job Bevorderen van beroepsvitaliteit in het MBO

JOGG streeft naar een omgeving waarin MBO-professionals hun toekomstige beroep vitaal en duurzaam kunnen uitoefenen. De samenleving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die impact hebben op de arbeidsmarkt en de behoefte aan MBO studenten meer dan ooit duidelijk maakt. Daarom werkt JOGG met haar partners aan het bevorderen van beroepsvitaliteit. In beleid én praktijk, zowel in het onderwijs als bij leerbedrijven. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle vakmensen van de toekomst Fit for the job zijn.

Aan de slag met beroepsvitaliteit? Of wil je meer weten? Ga naar www.jogg.nl/vitaal-mbo

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 48 organisaties werken samen aan gezond aanbod op scholen

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 is een initiatief van JOGG in samenwerking met het Voedingscentrum. Alle partijen leveren een belangrijke bijdrage aan het stimuleren tot een gezondere keuze van eten en drinken op scholen, door deze keuze zichtbaar gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

Ruim veertig organisaties onderdeel van Akkoord Gezonde Voeding op Scholen
Eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen Samen maken we gezond gewoon

Hoe werk je samen met voedselaanbieders om het voedingsaanbod gezonder te maken? Welke mogelijkheden heeft de gemeente? Wat kan een school doen? Maar vooral: Hoe werken we samen aan hetzelfde doel?

JOGG biedt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de Aanpak Eetomgeving voor vo- en mbo-scholen. In deze aanpak staat het door JOGG ontwikkelde Raamwerk centraal. De integrale aanpak van Gemeente (stimuleren gezonde eetomgeving) Voedselaanbieders (gezonder maken voedingsaanbod) en School (samen bouwen aan een gezonde School).

    Aan de slag? Of wil je meer informatie? Bekijk de Factsheet Aanpak Eetomgeving Scholen en/of neem contact op via info@jogg.nl

    Lees meer
    Samen voor een Gezonde schoolomgeving in samenwerking met