Naar het nieuwsoverzicht
Nieuws, 10 februari 2022

Uitkomsten: Pilot Eetomgeving vo- en mbo scholen

Pizzakoerier in de pauze?! We zien dat de eetomgeving in en rondom scholen sterk veranderd is. Zo heeft twee derde van de scholen een voedselaanbieder binnen 5 minuten loopafstand, zien we een sterke stijging in het aantal fastfood locaties en flitsbezorgers. Tijd voor verandering en dit vraagt om actie! De uitgevoerde pilot eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen draagt hieraan bij.

Hoe werk je samen met voedselaanbieders om het voedingsaanbod gezonder te maken? Welke mogelijkheden heeft de gemeente zelf? Wat kan een school doen? Maar vooral: Hoe werken we samen aan hetzelfde doel? Deze vragen waren het vertrekpunt voor de Pilot Eetomgeving op Scholen, schooljaar 2020-2021 in JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Tijd om terug te blikken én vooral vooruit te kijken.

Samen

JOGG wil gemeenten aansporen tot, en ondersteunen in het positief beïnvloeden van de eetomgeving in en rondom vo- en mbo-scholen. Maar dit kan ze zeker niet alleen. Ook hiervoor is (publiek-private) samenwerking een voorwaarde.

De pilot is uitgevoerd in aangesloten JOGG-gemeenten Alkmaar, Katwijk en Lelystad. Mede dankzij onze kennispartner het Voedingscentrum en onze samenwerkingspartners Gezonde School, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research en Greendish tot stand gekomen en gerealiseerd.

Het door JOGG ontwikkelde Raamwerk Eetomgeving Scholen stond hierbij centraal. Het raamwerk geeft voorbeelden en inspiratie voor lokale JOGG-teams. Waarbij beleidsmedewerkers, wethouders, scholieren, studenten, schooldirecteuren, docenten, ondernemers van voedselaanbieders, Gezonde School-adviseurs, Adviseur Eetomgevingen en de JOGG-regisseur allemaal een rol spelen. Passend binnen de voorwaarden en integrale aanpak van JOGG.

Uitkomsten

De pilot heeft waardevolle opbrengsten en lessen opgeleverd. Er werd positief gereageerd op de aanpak en draagvlak gecreëerd bij de diverse stakeholders. Wat resulteerde in onder andere: gemeenten die het thema eetomgeving opnemen in lokale preventieakkoorden en beleid, voedselaanbieders die intrinsiek gemotiveerd zijn om de eetomgeving gezonder te maken én kansen voor de Gezonde School.

Bekijk de factsheet voor meer resultaten en geleerde lessen.

“De pilot heeft bijgedragen aan nog meer bewustwording, dat een bredere, integrale aanpak veel effectiever is dan wanneer je alleen kleinschalig werkt. Ik hoop dat dit ook andere gemeenten en scholen zal inspireren.“ Tamara Coppenhagen, Adviseur Eetomgevingen bij het Voedingscentrum

“Een gezonde eetomgeving creëren werkt het best als er echt een 'community' achterstaat. Daarin investeren zet zoden aan de dijk voor de langer termijn.” Fenneke de Graaf, JOGG-regisseur in gemeente Katwijk

“Voor de ondernemers, maar ook voor de scholen is het een meerwaarde samen te werken en van elkaar te leren.” Arzien Wels, senior consultant bij Greendish

Vooruitblik: Aanpak Eetomgeving Scholen 2022

Middels de geleerde lessen en deze pilot is de Aanpak Eetomgeving Scholen nu verder vormgegeven. In 2022 werkt JOGG aan de opschaling van de aanpak binnen andere JOGG-gemeenten. De aanpak biedt ruimte om aanpassingen te maken op basis van lokale context én keuzes op maat te maken.

Aan de slag met de aanpak? Of wil je meer weten mail dan naar info@jogg.nl